Bỏ qua nội dung chính

Thư viện Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > gioithieu  

gioithieu

Modify settings and columns

GIỚI THIỆU

Vebrary sẽ là một môi trường cộng tác giữa các thư viện trong lãnh thổ Việt Nam, hướng tới hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực thư viện. Thông qua Vebrary, các thư viện trong nước sẽ có một “sân chơi” chung, nơi cung cấp đầy đủ nhất những thông tin về các hoạt động của ngành thư viện, các khóa học, hội thảo, các tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc nâng cao trình độ của các cán bộ thư viện, những tin tức trong và ngoài nước liên quan đến nghiệp vụ thư viện, diễn đàn cho các chuyên gia ngành thư viện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

                       

 • Vebrary sẽ là một Portal của ngành thư viện Việt Nam. Thông qua Vebrary, người dùng Internet có thể tìm hiểu về ngành Thư viện của Việt Nam, tìm kiếm những Thư viện mà họ quan tâm. Vebrary sẽ giới thiệu đầy đủ các thư viện được phân cấp theo các loại hình Thư viện khác nhau.

 • Thông qua Vebrary, người dùng có thể tiếp cận được nguồn thông tin khổng lồ bằng cách tra cứu trên nhiều CSDL trực tuyến khác nhau, trong nước cũng như Quốc tế:

  o    Quốc tế: Các CSDL trực tuyến trên Internet thông qua giao thức Z29.50 để tra cứu và tải về miễn phí (Thư viện Quốc hội Mỹ, Thư viện KHTH Úc, Thư viện KHTH Hà Lan...)

  o    Trong nước: Trung tâm TTKH&CN Quốc Gia, Thư viện Quốc Gia VN, Thư viện KHTH TP.HCM, Thư viện Đại học Quôc Gia HN...

 • Kết quả tra cứu sẽ là những thông tin cơ bản về ấn phẩm mà người dùng quan tâm. Ngoài ra, người dùng có thể tải về hoặc trao đổi dữ liệu biên mục với sự trợ giúp của các dịch vụ dành cho các thành viên của Vebrary

 • Các thành viên của Vebrary sẽ được cung cấp nhiều dịch vụ rất hữu ích cho việc phát triển Thư viện của mình:

  o    Được trợ giúp trong việc giới thiệu về mình với các đơn vị khác, với Quốc tế: Những thư viện đã có Website và được on-line trên Internet sẽ được giới thiệu và link đến Website đó, nếu chưa sẽ được tạo một Website riêng giới thiệu trên Vebrary

  o    Chia sẻ dữ liệu biên mục với các thành viên khác trong Vebrary: Các thư viện có thể tải về các bản ghi biên mục mà họ tìm thấy ở những thư viện thành viên khác bằng nhiều dạng khác nhau (MARC21, ISO2709, ISBD...) thông qua nhiều hình thức khác nhau (tải về qua E-mail, ghi ra file, hoặc kết xuất ra màn hình để copy vào phần nhập dữ liệu của phần mềm quản lý thư viện...)

  o    Tìm kiếm toàn văn trên CSDL thư viện điện tử dùng chung của Vebrary, tìm kiếm liên thư viện qua dịch vụ Z39.50 hoặc trên tất cả các Website của Việt Nam thông qua dịch vụ XALO.VN

  o    Được đưa vào trong Mailing List của các thành viên Vebrary, để nhận được các bản tin điện tử nhận qua e-mail với các tin tức cập nhật về tình hình hoạt động của hệ thống thư viện trong nước cũng như quốc tế, thông tin về các khóa học, hội thảo khoa học, tuyển dụng, danh mục sách mới của các nhà xuất bản mà mình quan tâm..

  o    Tra cứu hệ thống từ điển ngôn ngữ (Anh - Việt, Việt – Anh, Pháp – Việt, Việt – Pháp, Nga – Việt, Việt - Nga) hoặc từ điển chuyên ngành thư viện ALA...miễn phí;

  o    Tham khảo và chia sẻ các tài liệu chuyên ngành thư viện, các văn bản quy phạm pháp luật ngành thư viện...nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ;

  o    Mượn tài liệu liên thư viện (ILL) với các thành viên khác thông qua chuẩn ISO 10161...

  THÀNH VIÊN

  Thành viên của Vebrary là tất cả các Thư viện, Trung tâm thông tin tư liệu, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực Thông tin - Tư liệu - Thư viện, có nguyện vọng và tự nguyện tham gia vào việc phát triển Vebrary nói riêng cũng như trong việc phát triển ngành Thư viện tại Việt Nam nói chung....