Bỏ qua nội dung chính

DỊCH VỤ

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > DỊCH VỤ > Hướng dẫn tra cứu  

Hướng dẫn tra cứu

Modify settings and columns

Hướng dẫn tra cứu

Nguyên tắc cơ bản: Bạn cần phải đưa ra các từ hoặc cụm từ mà bạn cho rằng có liên quan đến tài liệu/văn bản bạn muốn tìm, sau đó chọn tiêu chí cần tìm : Nhan đề, Tác giả ... Hệ thống sẽ tìm kiếm theo từ/cụm từ mà bạn nhập vào dựa trên
tiêu chí bạn đã chọn.

Phép toán logic: Trong chuỗi tìm kiếm có thể sử dụng hai từ khoá " AND " và " OR " để tổ hợp các phần trong chuỗi tìm kiếm theo thứ tự ưu tiên từ đầu đến cuối. Trong mỗi phần của chuỗi có thể dùng cặp nháy kép (") để tìm theo ngữ, bằng cách đặt dấu (") ở đầu và cuối phần chuỗi đó. VD: "ngon ngu lap trinh" AND j#.

Tìm không dấu trong tiếng Việt: Bạn có thể gõ vào từ/cụm từ tiếng Việt không dấu không dấu (ngoại trừ trường hợp tìm theo tiêu chí bất kỳ). Ví dụ: bạn muốn tìm những tài liệu có nhan đề là ngôn ngữ lập trình, bạn chỉ cần nhập ngon ngu lap trinh và chọn tiêu chí là Nhan đề. Example:

  • "viet nam" cho kết quả gồm những biểu ghi có cụm từ  "viet nam", "Việt Nam"
  • viet nam cho kết quả gồm những biểu ghi có từ việt hoặc viết hoặc viet và từ nam hoặc năm hoặc nấm hoặc nằm. Vì vậy, khi tìm tiếng Việt không dấu bạn nên đặt trong dấu nháy kép.
  • "nong phu" Matches any record containing "nông phu", "nông phụ"

Tìm theo từ gốc trong tiếng Anh : Nếu bạn nhập cable# thì sẽ cho ra kết quả gồm những từ có chung từ gốc với cable. EX: cable, cables, cabled, cabling ... Tính năng này sẽ tự động khi bạn tìm theo Nhan đề hoặc Từ khoá.  Example:

  • cable# Cho kết quả gồm những biểu ghi chứa từ cable, cables, cabled, cabling, or other word based on cable.

  • rad# system# Matches radar system, radar systems, radio system, or radial system.

Ký tự đại diện : bạn có thể dùng ký tự đại diện * đi kèm với một từ/cụm từ nào đó để diễn tả một cụm từ không xác định. Ví dụ, nếu bạn gõ kinh * hệ thống sẽ tìm kinh tế, kinh doanh, kinh nghiệm v.v.. Trong trường hợp bạn dùng ký tự đại diện thì phải gõ tiếng Việt có dấu (nếu tìm tài liệu tiếng Việt). Do tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm và tiếng Anh, Pháp ... là ngôn ngữ đa âm, nên cách dùng ký tự đại diện sẽ khác nhau; cụ thể là dấu * dùng trong tiếng Việt nên cách với từ trước hoặc sau nó một khoảng trắng. Và cách tìm này dường như chỉ thích hợp với các ngôn ngữ đa âm. Ví dụ, để tìm tài liệu về kinh tế bạn gõ econo* để tìm economy, economic, economics ...Ký tự đại diện ? (dấu hỏi) dùng để thay thế một ký tự.

Kết quả: kết quả trả về là một danh sách mô tả ngắn gọn về các tài liệu tìm được, muốn xem chi tiết hơn/hoặc muốn biết vị trí và mã xếp giá của tài liệu bạn chọn chức năng xem chi tiết.

  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Không có thông tin danh sách "Hướng dẫn tra cứu" này.