Bỏ qua nội dung chính

DỊCH VỤ

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > DỊCH VỤ > huongdantailieuso  

huongdantailieuso

Modify settings and columns

Các phần mềm hỗ trợ đọc tài liệu số:
 
4. Mobile Pocket Reader (đọc file PRC) : http://www.mobipocket.com/en/downloadsoft/productdetailsreader.asp
5. Hướng dẫn cài đặt Silverlight để đọc tài liệu số dạng PDF của thư viện: