Bỏ qua nội dung chính

DỊCH VỤ

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > DỊCH VỤ > huongdantailieuso  

huongdantailieuso

Modify settings and columns

Các phần mềm hỗ trợ đọc tài liệu số:
 
4. Mobile Pocket Reader (đọc file PRC) : http://www.mobipocket.com/en/downloadsoft/productdetailsreader.asp
5. Hướng dẫn cài đặt Silverlight để đọc tài liệu số dạng PDF của thư viện: