Bỏ qua nội dung chính

mangluoitv

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > GIỚI THIỆU CHUNG > mangluoitv

 

Đồng Nai là một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, có nhiều lợi thế so với các địa phương khác trong khu vực, mật độ dân số đông, là địa bàn có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Đồng Nai có 11 huyện, thị và thành phố với dân số hơn 22 triệu người.

Cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế, nhiều năm qua các cấp uỷ Đảng và chính quyền ở Đồng Nai luôn chú trọng đến phát triển văn hoá – xã hội, trong đó xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp huyện được quan tâm phát triển. Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ VII (2000 – 2005) chỉ rõ: “Xây dựng và củng cố các thư viện huyện đủ khả năng phục vụ nhân dân tại địa phương”. Thực hiện Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Thư viện tỉnh đã tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Huyện ủy, UBND các huyện về kế họach phát triển sự nghiệp thư viện trên từng địa bàn dân cư phù hợp với sự phát triển kinh tế - văn hóa ở mỗi huyện như: Lập đề án xây dựng trụ sở mới, hoặc nâng cấp sửa chữa, đầu tư thêm trang thiết bị đề xây dựng thư viện điện tử, tham mưu về tổ chức bộ máy, chuyển thiết chế thư viện huyện từ Trung tâm văn hóa huyện về trực thuộc UBND hoặc phòng VHTT huyện.( ở Đồng Nai không còn các thư viện huyện nằm trong trung tâm văn hóa). Tính đến nay tỉnh Đồng Nai có 11/11 huyện có thư viện. Hiện nay đã có 7/10 thư viện huyện được xây dựng trụ sở mới khang trang, phù hợp với công năng của thư viện, kinh phí xây dựng bình quân 3 tỷ/thư viện. Thị xã Long Khánh và Huyện Thống nhất (Đang trong giai đọan xây dựng trụ sở mới)

Song song với việc xây dựng trụ sở làm việc là đầu tư các trang thiết bị xây dựng thư viện điện tử, đến nay tất cả các huyện đều được Thư viện tỉnh đầu tư 1 máy chủ và 7 máy trạm cùng các thiết bị khác. Ngoài ra UBND các địa phương cũng đầu tư thêm ít nhất từ 5 đến 15 máy/thư viện để xây dựng phòng phục vụ đa năng và truy cập Internet. Tất cả cán bộ thư viện huyện đều được tập huấn sử dụng phần mềm quản lí thư viện gồm các phân hệ cơ bản và các phân hệ hòan thiện giống như được cài đặt ở thư viện tỉnh. Phần mềm VEBRARY xử lý toàn bộ quy trình nghiệp vụ thư viện khép kín từ công tác bổ sung, xử lý nghiệp vụ đến phục vụ, thông tin báo cáo để các thư viện huyện thực hiện tra cứu tài liệu qua chuẩn Z3950, biên mục theo chuẩn Marc21, quản lý phục vụ bạn đọc, kiểm kê tài liệu trên máy, bổ sung tra trùng và cân đối kho tài liệu, liên kết mượn liên thư viện. Hiện nay tất cả các thư viện cấp huyện đã hồi cố xong các kho tài liệu và đưa lên mạng khai thác. Dự án thư viện điện tử đã mang lại sự tiện ích lớn cho người đọc, mở rộng phạm vi tra cứu, sưu tầm tài liệu nhất là người dân ở các vùng nông thôn, góp phần đưa sách báo đến tiếp cận với người đọc . Dự án thư viện điện tử đưa vào sử dụng, đánh dấu một bước tiến mới, quan trọng của hệ thống thư viện công cộng tỉnh Đồng Nai, đã mang lại cho bạn đọc nhiều tiện ích, nhất là phục vụ đắc lực cho nhu cầu nghiên cứu khoa học và công tác lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh. Hệ thống thư viện điện tử được kết nối giữa các thư viện, tạo sự liên thông chia sẽ nguồn lực giữa các thư viện trong hệ thống, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế -văn hóa, xã hội ở địa phương, nhất là góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

(Trần Tất Thành, GĐ-TVĐN)