Bỏ qua nội dung chính

quydinhchung

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > GIỚI THIỆU CHUNG > quydinhchung > quidinhdensach  

quidinhdensach

Modify settings and columns

 

Quy định áp dụng cho những trường hợp trả sách quá hạn

* Lần 1 : Phạt tiền theo quy định của Thư Viện tỉnh Đồng Nai và cấm sử dụng Thẻ Thư Viện 1 tháng

* Lần 2 : Phạt tiền theo quy định của Thư Viện tỉnh Đồng Nai và cấm sử dụng Thẻ Thư Viện 2 tháng

* Lần 3 : Phạt tiền theo quy định của Thư Viện tỉnh Đồng Nai và cấm sử dụng Thẻ Thư Viện vĩnh viễn

Qui định này áp dụng cho trường hợp làm rách, hư hỏng hoặc mất tài liệu của Thư viện

  Sách tiếng Việt đền bằng sách hoặc tiền gấp 3 lần giá trị quyển sách.

  Sách ngoại văn đền bằng sách hoặc tiền gấp 5 lần giá trị quyển sách

.