Bỏ qua nội dung chính

quydinhchung

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > GIỚI THIỆU CHUNG > quydinhchung > quidinhsdmtc  

quidinhsdmtc

Modify settings and columns

Máy vi tính đặt tại các phòng trực thuộc hệ thống mạng nhằm phục vụ bạn đọc tra cứu tìm tài liệu, không phục vụ mục đích thực tập máy tính, truy cập Internet, trao đổi thư, chat

 - Chỉ tra cứu tài liệu trong chương trình OPAC hoặc từ trang web của thư viện.
 - Ghi phiếu yêu cầu nếu cần sao chép.
 - Không tìm cách huỷ bỏ Password của các phần không được phép sử dụng.
 - Không tắt máy sau khi sử dụng.
 - Không khởi động lại máy.
 - Không sao chép các phần mềm vào máy hoặc từ máy ra.