Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2014

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2014
Giới thiệu sách 2014 Thứ Bảy, 10/12/2022, 00:04
Tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa  (12/12)
Tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa / Trần Đức Anh Sơn (chủ biên). – TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2014. – 476tr. ; 24 cm. Sách tập hợp đầy đủ và hệ thống những tư liệu có giá trị cao về lịch sử và pháp lý chứng minh và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ lịch sử.
Tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa / Trần Đức Anh Sơn (chủ biên). – TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2014. – 476tr. ; 24 cm. Sách tập hợp đầy đủ và hệ thống những tư liệu có giá trị cao về lịch sử và pháp lý chứng minh và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ lịch sử.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TRẦN NGHỊ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam / Trần Nghị. – H. : Chính trị Quốc gia, 2014. – 276 tr. ; 21 cm. Cuốn sách trình bày nguồn gốc, bản chất, quá trình hình thành, phát triển của những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và quá trình vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.
Tôi tự hào là người Việt Nam
Tôi tự hào là người Việt Nam / Nguyễn Mạnh Hùng (ch.b), Nguyễn Sĩ Dũng, Dương Trung Quốc… - H. : Công an nhân dân ; Công ty sách Thái Hà, 2014. – 395 tr. ; 21 cm. – (Tủ sách V-Smile). Cuốn sách tập hợp 33 bài viết từ 33 nhân vật là người Việt trong và ngoài nước, nam và nữ, đủ lứa tuổi đến từ các lĩnh vực ngành nghề khác nhau như y tế, giáo dục, chính trường, kinh doanh... tại Việt Nam.
Nhận thức về biển và sức mạnh của các thế lực đại dương trong tư tưởng một số nhà cải cách Việt Nam cuối thế kỷ XIX
NGUYỄN VĂN BẮC. Nhận thức về biển và sức mạnh của các thế lực đại dương trong tư tưởng một số nhà cải cách Việt Nam cuối thế kỷ XIX / Nguyễn Văn Bắc. - H. : Thế giới , 2014. - 188 tr. ; 21 cm. Tài liệu khái quát được nhận thức về biển và sức mạnh của các thế lực đại dương trong tư tưởng một số nhà cải cách của Việt Nam cuối thế kỉ XIX.
Các tỉnh uỷ vùng Đồng bằng sông Hồng lãnh đạo đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay
NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN. Các tỉnh uỷ vùng Đồng bằng sông Hồng lãnh đạo đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Thị Tố Uyên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 256 tr ; 21 cm.
Thư mục tham khảo: tr. 237 - 250. Cuốn sách phân tích những thay đổi sâu sắc, toàn diện về nông nghiệp, nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng từ năm 2001 đến nay.
Bảo tàng, di tích nơi khơi dậy nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phổ thông
NGUYỄN THỊ KIM THÀNH. Bảo tàng, di tích nơi khơi dậy nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phổ thông / Nguyễn Thị Kim Thành, Trần Thị Vân Anh. – H. : Giáo dục, 2014. – 303 tr. ; 20 cm.
Cuốn sách trình bày khái quát, dễ hiểu về mối quan hệ bổ trợ giữa việc truyền thụ kiến thức lịch sử trong nhà trường với phương pháp tiếp cận mới trong việc dạy và học Lịch sử từ bảo tàng và di tích.
Hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế
Hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế / Trần Nam Tiến (chủ biên). – TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2014. – 384tr. ; 21 cm. Trong bối cảnh biển Đông ngày càng có ý nghĩa sống còn với các quốc gia trong khu vực, nhu cầu đảm bảo an ninh và kiến tạo nền hoà bình luôn đặt ra thành một nhu cầu có thật và chính đáng.
Việt Nam từ thời kỳ bao cấp đến thời kỳ đổi mới
ĐỨC VƯỢNG. Việt Nam từ thời kỳ bao cấp đến thời kỳ đổi mới / Đức Vượng. - : Chính trị Quốc gia, 2014. – 508tr. ; 21 cm.
Nhìn lại chặng đường gần 30 năm qua, từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã từng bước vượt qua đói nghèo, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao. Những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, tăng cường đoàn kết dân tộc mà chúng ta đạt được có ý nghĩa lịch sử về lý luận và thực tiễn.
45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. – H. : Chính trị Quốc gia, 2014. – 188tr. ; 24 cm.
Khi còn sống, Bác Hồ đã nói nhiều điều và trước lúc ra đi, Bác cũng dặn lại nhiều điều. Mỗi lần kỷ niệm ngày sinh của Người, nhắc lại lời dặn của Người trước lúc ra đi càng thôi thúc chúng ta phải làm sao để thực hiện tốt những điều Bác dặn. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại một bản Di chúc mà toàn Đảng, toàn dân ta từ đó đến nay vẫn gọi là “Bản Di chúc thiêng liêng”.
Bạo lực gia đình ở Việt Nam và giải pháp phòng, chống
Bạo lực gia đình ở Việt Nam và giải pháp phòng, chống : Phân tích số liệu điều tra năm 2012 / Trần Tuyết Ánh chủ biên ; Nguyễn Hữu Minh, Hoa Hữu Vân, Phạm Quốc Nhật. - H. : Lao động 2013... . - 307 tr. ; 21 cm.