Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Youtube
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Danh mục
Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người

 

 

HÀ MINH ĐỨC. Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người / Hà Minh Đức. – H. : Chính trị quốc gia, 2014. – 415 tr. ; 21 cm.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân đã để lại dấu ấn đặc biệt trong thế kỷ XX. Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc, Người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và góp phần vào cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tư tưởng và sự nghiệp của Hồ Chí Minh mãi mãi là tài sản vô giá, vượt qua thời gian, tư tưởng và sự nghiệp của Người vẫn tỏa sáng, vẫn là mạch nguồn cho sáng tạo của nhiều tác giả; việc nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng vẫn là hết sức cần thiết, nhất là khi chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với tình cảm trân trọng, kính yêu, sự cảm phục đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư Hà Minh Đức cho ra đời cuốn sách “Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người”.

Với sự hiểu biết sâu rộng, có hệ thống, năng lực tìm tòi, chắt lọc, phân tích, tổng hợp sắc sảo, qua ba phần nội dung chính của cuốn sách, tác giả đã trình bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước cho tới khi người mãi mãi đi xa và sự đánh giá cao, sự ngưỡng mộ, tôn vinh của thế giới đối với Người. Nội dung sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về những chặng đường, những khó khăn, vất vả hiểm nguy mà Bác đã trải qua trên 30 năm tìm đường cứu nước. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục, gồm nghị quyết của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc về kỷ niệm 100 năm ngày ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tham luận, bài viết của tác giả nước ngoài. Hy vọng đây thực sự là nguồn tài liệu bổ ích, tham khảo tốt đối với người đọc.

 

Địa danh hành chính – văn hóa – lịch sử Đồng Nai

 Địa danh hành chính – văn hóa – lịch sử Đồng Nai / Trần Quang Toại, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Tuyết Hồng,…- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. – 878 tr. ; 21 cm.

Tỉnh Đồng Nai hình thành trên 310 năm, tính từ thời điểm Lễ Thành Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào kinh lược xứ Đồng Nai (1968), lập phủ Gia Định với hai huyện Phước Long (tức Biên Hòa – Đồng Nai) dựng dinh Trấn Biên và huyện Tân Bình (tức Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh), dựng dinh Phiên Trấn.

Với lịch sử hình thành phát triển trên 310 năm cùng với sự biến thiên về tổ chức hành chính, vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai đã đón nhận các cộng đồng dân tộc cả nước về định cư sinh sống, lao động, theo đó là những phong tục tập quán truyền thống, những tín ngưỡng dân gian, tôn giáo, tạo nên sự giao lưu tiếp biến về văn hóa, góp phần làm phong phú, đa dạng đời sống văn hóa, tín ngưỡng tâm linh ở địa phương. Nhân dân các dân tộc ở Đồng Nai có truyền thống yêu nước và đấu tranh kiên cường, đặc biệt từ khi chính quyền pháp xâm lược và đế quốc Mỹ, chính quyền tay sai miền Nam thực hiện chế độ thực dân mới. Cuộc đấu tranh chống xâm lược, giành độc lập dân tộc của quân dân Biên Hòa – Đồng Nai diễn ra liên tục trên nhiều địa bàn, quy tụ các tầng lớp nhân dân, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, giới tính… đã để lại biết bao sự kiện lịch sử, cách mạng, những địa danh mang hồn lịch sử, góp phần hình thành nên truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”.

Sau ngày thống nhất đất nước (tháng 4-1975), việc tổ chức các đơn vị hành chính ở các tỉnh phía nam cũng như ở Đồng Nai có nhiều thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, tổ chức xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa phù hợp với trình độ tổ chức, quản lý của bộ máy chính quyền và đội ngũ cán bộ các cấp. Việc sáp nhập các tỉnh trong kháng chiến, hình thành tỉnh mới, sáp nhập các huyện, xã, rồi lại chia tách, sáp nhập, mở rộng thu hẹp….các đơn vị, khiến cho việc hệ thống lại sự thay đổi, biến động về lịch sử tổ chức các đơn vị hành chính gặp nhiều khó khăn.

Cuốn sách Địa danh hành chính – văn hóa – lịch sử Đồng Nai  nhằm mục tiêu hệ thống lại toàn bộ về lịch sử hình thành phát triển, thay đổi của những địa danh hành chính từ cấp xã, phường trở lên; đồng thời hệ thống lại những địa danh văn hóa, địa danh lịch sử gắn bó với địa danh hành chính, thể hiện được sức sáng tạo, chiều dày văn hóa, lịch sử truyền thống của nhân dân Biên Hòa – Đồng Nai trong quá trình lao động, xây dựng và chiến đấu.

 

Biên niên sự kiện lịch sử công an tỉnh Đồng Nai (1996-2010).

 

Mười lăm năm (1996 -2010) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an Đồng Nai đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước của Đảng đi đến thắng lợi.

Tiếp theo cuốn “Công an tỉnh Đồng Nai – Lịch sử biên niên (1975-1996)”, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xuất bản cuốn “Biên niên sự kiện lịch sử Công an tỉnh Đồng Nai (1996-2010)”. Nội dung sách là những nguồn tư liệu rất sinh động và phong phú nhằm giới thiệu đến bạn đọc những chặng đường lịch sử mười lăm năm chiến đấu và trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai.