Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Youtube
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Danh mục
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp. – H. : Nxb. Hà Nội, 2015. – 335 tr. ; 24 cm

Đtts ghi: Ban Tuyên giáo Thành ủy. Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội.

Cuốn sách phản ánh một cách có hệ thống chủ trương, quan điểm, quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chỉ đạo, định hướng, giải quyết các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thủ đô Hà Nội gắn liền với các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam. Bạn đọc sẽ được thấy lại bối cảnh những năm tháng không bao giờ quên trong lịch sử đấu tranh cách mạng vô cùng gian khó nhưng rất đỗi hào hùng của nhân dân ta, mà trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngôi sao sáng, dẫn dắt cả dân tộc đứng lên làm cách mạng và giành thắng lợi.

Những năm đầu thế kỷ XX, ngay từ khi còn bôn ba hoạt động ở nước ngoài để tìm đường cứu nước, cứu dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự quan tâm rất sâu sắc tới tình hình kinh tế, chính trị và đời sống mọi mặt của nhân dân Hà Nội. Cho tới khi lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và giữ các trọng trách là Chủ tịch Chính phủ, rồi Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, Người vẫn trước sau như một dành cho Hà Nội sự quan tâm đặc biệt thể hiện qua hệ thống tư tưởng chỉ đạo về sự phát triển toàn diện của Thủ đô, thể hiện qua tình cảm, hành động chăm sóc ân cần đối với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hà Nội. Qua cuốn sách này bạn đọc sẽ thấy được những triết lý, những bài học vô cùng bổ ích trong hệ thống tư tưởng chỉ đạo của Người, không chỉ cho nhân dân thủ đô Hà Nội mà còn cho nhân dân cả nước noi theo. Đó là tư tưởng về sức mạnh đoàn kết toàn dân với cụm từ đã trở thành quen thuộc và thiết thực: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”. Đó là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Hà Nội: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các Đảng bộ khác”, để xây dựng Thủ đô làm “đầu tàu” cho cả nước. Đó là phương châm hành động đã trở thành bản lĩnh “Dĩ bất biến ứng vạn biến” giúp Hà Nội vượt qua gian nan, thử thách, vững vàng tiến lên phía trước…

Tuy những vấn đề trình bày trong nội dung cuốn sách được đặt trong bối cảnh lịch sử theo từng giai đoạn phát triển nhất định của Thủ đô và đất nước, nhưng không vì thế làm giảm đi ý nghĩa và tác dụng to lớn của nó. Trái lại, giá trị tư tưởng của cuốn sách thông qua những vấn đề cụ thể vẫn mang tính thời sự nóng hổi. Điều đó có nghĩa là tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn hết sức cần thiết trong hoạt động của chúng ta, là kim chỉ nam cho tư duy và hành động của chúng ta trước đây, hiện nay và trong tương lai. Ngoài ra, để cuốn sách thêm phần phong phú và sinh động, những người biên soạn có sử dụng một số hình ảnh chọn lọc về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội tại phần phụ lục sách. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc!

 

 

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới

 

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới / Nguyễn Thế Trung (chủ biên), Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tiễn Thịnh,... – H. : Chính trị quốc gia, 2014. – 210 tr. ; 21 cm.

Đtts ghi: Ban dân vận Trung ương

Mối quan hệ Đảng – Dân được thể hiện rõ nét thông qua công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam.  Ngày 3-6-2013, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành nghị quyết số 25-NQ/TW “về tăng cường và đổi mới” sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã khẳng định vai trò lãnh đạo và những đổi mới công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết này nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Đảng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, quan hệ giữa Đảng với nhân dân tạo thành sức mạnh để chiến thắng kẻ thù và đói nghèo, lạc hậu. Gắn bó máu thịt với nhân dân đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề trên. Thư viện tỉnh Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới”. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấo cho bạn đọc những thông tin về mối quan hệ Đảng – Dân hiện nay, đồng thời gợi mở những suy nghĩ trong việc cần thiết củng cố và tăng cường mỗi quan hệ bền vững đối với cả hệ thống chính trị.

 

 

Sự kiện và những con số lịch sử

 

Sự kiện và những con số lịch sử / Phạm Bá Toàn sưu tầm, biên soạn. – H. : Quân đội nhân dân, 2015. – 215 tr. ; 21 cm.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao chói lọi là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên cả nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại thắng mùa xuân 1975 là một trong những sự kiện lớn nhất không chỉ trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, mà còn của lịch sử nhân loại thế kỷ XX.

Bộ sách được tác giả sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn từ những nguồn tư liệu đã được nghiên cứu, kết luận khoa học, có bổ sung thêm những chi tiết, tư liệu mới phát hiện và được chính thức phổ biến rộng rãi.

Cùng với những cố gắng thể hiện và cắt nghĩa cuộc chiến tranh một cách tổng thể, toàn diện trên một không gian lớn cả trong và ngoài nước, cả phía ta và đối phương, từ những nhà lãnh đạo kiệt xuất, những chính khách tài ba nổi tiếng đến những binh nhất, binh nhì trực tiếp cầm súng quyết định số phận cuộc chiến trên chiến trường... các tác giả đã tập trung phân tích làm rõ tầm vóc to lớn, ý nghĩa thời đại của sự kiện lịch sử này, tìm ra nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của dân tộc ta, tổng kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc,... của đấu tranh và chiến thắng để không chỉ khẳng định quá khứ anh hùng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với thế hệ cha anh, mà còn cố gắng tìm ra những lời giải đáp từ trong quá khứ cho những vấn đề nóng bỏng đang hàng ngày, hàng giờ đặt ra cho chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Phát huy thế mạnh vốn có của mình, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân mong muốn có thêm cơ hội giúp bạn đọc một lần nữa hiểu rõ hơn tầm vóc, ý nghĩa vĩ đại của Đại thắng mùa xuân 1975, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự hy sinh vô cùng to lớn của quân và dân ta; và cao hơn tất cả Đại thắng mùa xuân 1975 là biểu tượng sự chiến thắng của sức mạnh văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - văn hóa của con người và vì con người - sức mạnh mà các thế hệ đương thời càng phải nuôi dưỡng, vun đắp trên cuộc hành trình trong kỷ nguyên mới: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 

Phan Đăng Lưu Tiểu sử

 

Phan Đăng Lưu : Tiểu sử / Vũ Văn Tuấn (chủ biên), Đinh Xuân Lâm, Ngô Vương Anh,… - H. : Chính trị quốc gia, 2015. – 434 tr. ; 21 cm.

Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, có lòng yêu nước sâu sắc, một nhà lãnh đạo cách mạng có tầm nhìn xa trông rộng, đầy mưu lược, khôn khéo, dũng cảm, kiên cường, một nhà báo, nhà văn và là một nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng và cách mạng nước ta. Những cống hiến to lớn và tấm gương cộng sản sáng ngời của Phan Đăng Lưu mãi mãi được toàn Đảng, toàn dân ta và các thế hệ mai sau đời đời trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sân sắc. Đồng chí đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng phẩm chất cộng sản kiên trung và khí tiết lẫm liệt của đồng chí trước kẻ thù luôn là tấm gương sáng cổ vũ, động viên các thế hệ người Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Tác phẩm tái dựng lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phan Đăng Lưu – một tấm gương hết lòng vì dân, vì nước. Qua đó góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân trước hết là cho thế hệ trẻ học tập và noi gương các bậc cách mạng tiền bối. Tài liệu sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân có thêm những tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

 

 

Những mốc son trong lịch sử kháng chiến Nam Bộ

 

Những mốc son trong lịch sử kháng chiến Nam Bộ / Minh Khánh, Hạnh Nguyên (tuyển chọn & biên soạn). – H. : Văn học, 2015. – 215 tr. ; 21 cm.

Nam Bộ là vùng đất mới của Tổ quốc, là nơi ghi dấu những bước chân cuối cùng trong hành trình tiễn về phương Nam của những di dân tiên phong từ ba, bốn trăm năm trước…Trong tiễn trình mở cõi ấy, những người Việt đã làm nên sự nghiệp to lớn trên miền đất mới Nam Bộ, làm cho bản đồ địa – văn hóa của đất nước trở nên hoàn chỉnh hơn…Nước Việt hôm nay có một hình hài thế sông, thế núi, thế biển vững chắc từ địa cầu Lũng Cú (Đồng Văn) phương bắc đến mũi Cà Mau cực Nam là nhờ công lao của các thế hệ cha ông từ thuở ấy…!

Ngày nay, khi nói về Nam Bộ là chúng ta nói tới những dòng sông lớn nhỏ, những cánh đồng phì nhiêu, những bãi biển đẹp, những hòn đảo xinh, những vườn cây ăn quả xum xuê, những vườn chim, những chợ nổi trên bến dưới thuyền, những ngôi nhà trăm cột, những chùa đền thánh thất nguy nga, những lễ hội tín ngưỡng tôn giáo, những món ẩm thực độc đáo nhiều màu vẻ từ thời khẩn hoang tới thời hiện đại, những giai điệu của cải lương, đờn ca tài tử, hò, vè, lý...

Nội dung tài liệu trình bày quá trình lịch sử của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược với tinh thần quật khởi, anh dũng vô song. Đó chính là tinh thần Nam Bộ kháng chiến bất diệt trên mảnh đất “Thành đồng Tổ quốc”.

 

Nguyễn Đức Cảnh Tiểu sử

 

Nguyễn Đức Cảnh : Tiểu sử / Lê Văn Tích (chủ biên); Đàm Đức Vượng;Dương Văn Sao;… - H. : Chính Trị Quốc gia, 2015. – 287 tr. ; 21 cm.

Đtts ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Sinh ra trên mảnh đất Thái Bình giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, Nguyễn Đức Cảnh là một trong những đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ ( tiền thân của tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam). Cuộc đời họat động cách mạng của đồng chí kéo dài khoảng 10 năm, bởi đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ (24 tuổi), song cống hiến của đồng chí đối với giai cấp công nhân, với đảng cộng sản và dân tộc vô cùng to lớn. Nguyễn Đức cảnh là một trong những người học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, là hiện thân của tinh thần yêu nước chân chính, là tấm gương sáng về đạo đức cao quý của người cộng sản, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nhằm tái dựng lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – một tấm gương cộng sản kiên cường, bất khuất. Thư viện tỉnh Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Nguyễn Đức Cảnh tiểu sử.

Với nội dung sách gồm 6 chương, phác họa chân thực chân dung Nguyễn Đức Cảnh từ quê hương và gia đình, tuổi thơ và những hoạt động yêu nước đầu tiên đến quá trình đồng chí hoạt động trong phong trào công nhân, tham gia sáng lập chi bộ cộng sản đầu tiên, Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ và tham dự hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Trong lao tù của đế quốc nhưng đồng chí vẫn sáng ngời tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất, không chịu khuất phục và đã anh dũng hy sinh.

 

 

100 ca khúc về biển đảo Việt Nam.

 

100 ca khúc về biển đảo Việt Nam. – H. : Âm nhạc, 2013. – 195 tr. ; 27 cm.

Trong quá trình phát triển của nền Âm nhạc Cách mạng Việt Nam, đề tài về biên giới, hải đảo đã được các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam liên tục thể hiện trong những thập kỷ qua; nhiều bài hát có giá trị đã đi vào đời sống và trở thành những tác phẩm sống mãi với thời gian, năm tháng.

Gần đây, đề tài về biển đảo lại “nóng” lên qua các cuộc vận động sáng tác ca khúc do các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổ chức với sự phối hợp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng, về hình thức thể hiện đã tạo nên một tuyến đề tài có sức hấp dẫn vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính thời sự, có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với người yêu nhạc trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

Nhằm tăng cường hơn nữa việc phổ cập những tác phẩm có giá trị này, Nhà xuất bản Âm nhạc đã chọn lọc những ca khúc tiêu biểu trong hơn nửa thế kỷ qua của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam gồm những tác phẩm đã đi vào đời sống và những tác phẩm đạt giải cao trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài biển đảo gần đây cùng một số các tác phẩm mới được các tác giả viết ngay trong các đợt đi thực tế tại quần đảo Trường Sa tập hợp thành cuốn 100 ca khúc về biển đảo Việt Nam

Với hy vọng tập ca khúc này là cuốn cẩm nang về đề tài biển đảo, góp một tiếng nói thiết thực của giới sáng tác âm nhạc Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyển biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và cũng là một tài liệu quý, đánh dấu sự phát triển của Âm nhạc Cách mạng Việt Nam.

 

 

 

 

Những nữ Anh hùng sống mãi ở lứa tuổi 20

 

Hoàng Lan. Những nữ Anh hùng sống mãi ở lứa tuổi 20 / Hoàng Lan, Hạnh Nguyên. – H. : Lao động, 2012. – 462 tr. ; 27 cm.

Nói đến chiến tranh là chúng ta nói đến biết bao thế hệ con người mà ở đó khắc họa lòng quả cảm, ý chí kiên cường bất khuất, sự chờ đợi, lòng chung thủy son sắc và đến sự hy sinh mất mát chia ly, vĩnh biệt với đồng đội, với người thân yêu và chúng ta nói đến nhiều thế hệ khác nữa… Chiến tranh đã qua đi, nhưng một quá khứ oanh liệt oai hùng vẫn còn đó, chúng ta không thể nào quên được trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước với con số hơn hàng chục vạn người đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc. Và cuốn sách Những nữ Anh hùng sống mãi ở lứa tuổi 20” là thế nơi huyền thoại không thể nào quên. Vâng! họ là những con người rất trẻ, đầy nhiệt huyết, đầy yêu thương. Họ đã chiến đấu bởi lý tưởng sống, đó là vì đất nước vì quê hương và bao người thân yêu ruột thịt….và rồi họ đã hóa thành bất tử!

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần:

Phần I: Chân dung anh hùng những con người tạc vào thế kỷ

Phần II: Hành trình những lá thư và những trang nhật ký

Phần III: Ký ức và cảm nghĩ về tuổi 20 bất tử.

Nội dung tài liệu là những bài viết bằng những ký ức, cảm xúc kính trọng, quá nỗi yêu thương…dành cho những anh hùng tuổi đôi mươi. Mời các bạn tìm đọc nhé!

 

 

 

 

Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới

Đào Duy Tùng. Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới / Đào Duy Tùng. – H. : Chính trị quốc gia, 2015. – 399 tr. ; 24 cm.

Tác phẩm giới thiệu những bài viết của đồng chí Đào Duy Tùng đã được đúc kết trong quá trình hoạt động cách mạng đặc biệt là công tác Đảng, công tác lý luận – chính trị. Trong những bước ngoặt của cách mạng trước những khó khăn, thử thách lớn của đất nước lúc bước vào thời kỳ đổi mới và trong suốt những năm đất nước tiến hành đổi mới, đồng chí đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, học hỏi kinh nghiệm gần xa, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp để chắt lọc cái đúng, cái hay, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chính sách của Đảng nên các tác phẩm của đồng chí có giá trị thiết thực, sâu sắc.

Ngoài các tác phẩm của đồng chí Đào Duy Tùng, tài liệu còn có phần phụ lục tập hợp một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà khoa học uy tín: Đỗ Mười, Hữu Thọ, Nguyễn Đức Bình, Lê Hữu Nghĩa, Phạm Quang Nghị,…và hoạt động thực tiễn – những cộng sự gần gũi, thân thiết – đánh giá về đồng chí Đào Duy Tùng – một nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc, một nhân cách cộng sản mẫu mực.

 

 

 

Cẩm nang công tác hội.

Cẩm nang công tác hội. – H. : Phụ nữ, 2013. – 215 tr. ; 21 cm.

Đtts ghi: Trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở luôn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động công tác Hội. Các chị không chỉ là người tập hợp phụ nữ, quản lý hội viên, mà quan trọng hơn, là người đưa đường lối của Đảng, pháp luật chính sách của Nhà nước đến với phụ nữ, là người nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình đời sống, tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; là lực lượng nòng cốt tiên phong trong việc vận động, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở có kiến thức và kỹ năng giải quyết tốt các tình huống có thể xảy ra trong quá trình công tác Hội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: “Cẩm nang công tác hội”.

Tài liệu là sự chắt lọc những thông tin cơ bản và những tình huống do các Ban, đơn vị trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lựa chọn, tập hợp trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội với nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Giới thiệu về hội liên hiệp Phụ nữ cơ sở và một số chuyên đề công tác Hội.

Phần II: Một số kỹ năng xử lý tình huống trong công tác phụ nữ.

Hy vọng đây sẽ là tài liệu thực sự có ý nghĩa và có thể ứng dụng trong quá trình công tác đối với cán bộ hội cấp cơ sở.