Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > 80 năm Đảng cộng sản Việt Nam
80 năm Đảng cộng sản Việt Nam

 

 

Tài liệu gồm những hình ảnh tư liệu chọn lọc trình bày xuyên suốt quá trình lịch sử Đảng từ khi mới thành lập đến kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XI, nội dung giới thiệu một cách hệ thống và đầy đủ những chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và tự hào.

Gần một phần tư thế kỷ Đổi mới đã đi qua, lời giải đúng cho bài toán mới mẻ và phức tạp mà Đảng ta tìm ra từ thực tiễn, từ sức mạnh dân chủ - đoàn kết - đồng thuận toàn dân tộc đã tạo nên những khởi sắc tốt đẹp ngày nay mà chính người dân có thể cảm nhận trực tiếp từ cuộc sống của mình, thụ hưởng trực tiếp những thành quả của Đổi mới do mình nỗ lực tạo ra. Chính là nhờ Đổi mới mà Đảng và dân cùng mau chóng trưởng thành. Đảng trong lòng dân và trong cuộc sống hôm nay cũng như dân một lòng tin yêu, hy vọng, gắn bó với Đảng và chế độ của mình. Đó là nguồn sinh lực phát triển của Việt Nam trên bước đường hiện đại hóa.

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.