Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > 310 năm giáo dục – đào tạo Biên Hòa Đồng Nai
310 năm giáo dục – đào tạo Biên Hòa Đồng Nai

 

 

Đọc tài liệu, ta thấy được Biên Hòa - Đồng Nai cùng với cả nước thực sự là quê hương có truyền thông hiếu học, tôn sư trọng đạo, thế kỉ nối tiếp thế kỉ, vun trồng sự nghiệp giáo dục. Với những thành tích rõ nét nhất kể từ ngày văn hóa bản địa lồng trong văn hóa Thăng Long thể hiện bằng di tích văn miếu Trấn Biên, đến khi cách mạng thành công hai miền thống nhất, giáo dục – đào tạo của Đồng Nai không ngừng phát triển đi lên. Hy vọng đây sẽ là một đóng góp quý báu vào kho tàng lịch sử giáo dục nước nhà, rất đáng được trân trọng và thực sự bổ ích cho các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục.

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.