Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ
Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ

 

 

Nguyễn Xuân Tú. Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975) / Nguyễn Xuân Tú. – H. : Quân đội nhân dân, 2010. – 197 tr. ; 21 cm.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta (1954 – 1975) là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc. Đây là thắng lợi trọn vẹn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thế kỷ XX, đã mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng nước ta, thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta và dân tộc ta nhiều kinh nghiệm quý báu, trong đó có kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo dành thắng lợi từng bước tiến tới dành thắng lợi hoàn toàn trong cách mạng giải phóng dân tộc, đây là một nét độc đáo, một bài học kinh nghiệm quý báu của cách mạng nước ta. Bài học này không chỉ có giá trị lịch sử lớn lao mà còn có ý nghĩa hiện thực sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh hiện nay.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thư viện tỉnh Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973-1975) nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh. Qua đó giới thiệu quá trình Đảng chỉ đạo kết thúc kháng chiến và các chủ trương của Đảng trong giai đoạn mới.

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.