Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới
Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới

Đào Duy Tùng. Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới / Đào Duy Tùng. – H. : Chính trị quốc gia, 2015. – 399 tr. ; 24 cm.

Tác phẩm giới thiệu những bài viết của đồng chí Đào Duy Tùng đã được đúc kết trong quá trình hoạt động cách mạng đặc biệt là công tác Đảng, công tác lý luận – chính trị. Trong những bước ngoặt của cách mạng trước những khó khăn, thử thách lớn của đất nước lúc bước vào thời kỳ đổi mới và trong suốt những năm đất nước tiến hành đổi mới, đồng chí đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, học hỏi kinh nghiệm gần xa, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp để chắt lọc cái đúng, cái hay, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chính sách của Đảng nên các tác phẩm của đồng chí có giá trị thiết thực, sâu sắc.

Ngoài các tác phẩm của đồng chí Đào Duy Tùng, tài liệu còn có phần phụ lục tập hợp một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà khoa học uy tín: Đỗ Mười, Hữu Thọ, Nguyễn Đức Bình, Lê Hữu Nghĩa, Phạm Quang Nghị,…và hoạt động thực tiễn – những cộng sự gần gũi, thân thiết – đánh giá về đồng chí Đào Duy Tùng – một nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc, một nhân cách cộng sản mẫu mực.

 

 

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.