Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Phan Đăng Lưu Tiểu sử
Phan Đăng Lưu Tiểu sử

 

Phan Đăng Lưu : Tiểu sử / Vũ Văn Tuấn (chủ biên), Đinh Xuân Lâm, Ngô Vương Anh,… - H. : Chính trị quốc gia, 2015. – 434 tr. ; 21 cm.

Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, có lòng yêu nước sâu sắc, một nhà lãnh đạo cách mạng có tầm nhìn xa trông rộng, đầy mưu lược, khôn khéo, dũng cảm, kiên cường, một nhà báo, nhà văn và là một nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng và cách mạng nước ta. Những cống hiến to lớn và tấm gương cộng sản sáng ngời của Phan Đăng Lưu mãi mãi được toàn Đảng, toàn dân ta và các thế hệ mai sau đời đời trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sân sắc. Đồng chí đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng phẩm chất cộng sản kiên trung và khí tiết lẫm liệt của đồng chí trước kẻ thù luôn là tấm gương sáng cổ vũ, động viên các thế hệ người Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Tác phẩm tái dựng lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phan Đăng Lưu – một tấm gương hết lòng vì dân, vì nước. Qua đó góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân trước hết là cho thế hệ trẻ học tập và noi gương các bậc cách mạng tiền bối. Tài liệu sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân có thêm những tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

 

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.