Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới
Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới

 

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới / Nguyễn Thế Trung (chủ biên), Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tiễn Thịnh,... – H. : Chính trị quốc gia, 2014. – 210 tr. ; 21 cm.

Đtts ghi: Ban dân vận Trung ương

Mối quan hệ Đảng – Dân được thể hiện rõ nét thông qua công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam.  Ngày 3-6-2013, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành nghị quyết số 25-NQ/TW “về tăng cường và đổi mới” sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã khẳng định vai trò lãnh đạo và những đổi mới công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết này nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Đảng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, quan hệ giữa Đảng với nhân dân tạo thành sức mạnh để chiến thắng kẻ thù và đói nghèo, lạc hậu. Gắn bó máu thịt với nhân dân đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề trên. Thư viện tỉnh Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới”. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấo cho bạn đọc những thông tin về mối quan hệ Đảng – Dân hiện nay, đồng thời gợi mở những suy nghĩ trong việc cần thiết củng cố và tăng cường mỗi quan hệ bền vững đối với cả hệ thống chính trị.

 

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.