Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Nam Bộ - Những nhân vật lịch sử
Nam Bộ - Những nhân vật lịch sử

 

NGUYÊN HÙNG. Nam Bộ - Những nhân vật lịch sử / Nguyên Hùng. – Tái bản. – H. : Công an nhân dân, 2015. – 383 tr. : ảnh ; 21 cm.

Nam Bộ là vùng đất mới của Tổ quốc, là nơi ghi dấu những bước chân cuối cùng trong hành trình tiến về phương Nam của những di dân tiên phong từ ba bốn trăm năm trước... Trong buổi đầu mở cõi ấy, người Việt đã làm cho bản đồ địa lý - văn hóa của đất nước trở nên hoàn chỉnh hơn về chiều dài lịch sử, cộng đồng các cư dân Nam Bộ ngày càng gắn bó với nhau hơn trong vận mệnh chung của dân tộc, trong nghĩa vụ xây dựng và diệt trừ ngoại xâm. Đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Nam Bộ đã đứng lên kiên quyết với tinh thần quật khởi vô song. Đó cũng chính là tinh thần kháng chiến bất diệt trên mảnh đất thành đồng của Tổ quốc.

Nội dung tài liệu tập hợp các bài viết giới thiệu về những nhà cách mạng, tướng lĩnh, nữ tướng, những chiến sĩ biệt động một thời náo động chế độ Sài Gòn... Tất cả khắc họa bức chân dung những người con ưu tú của miền Nam kiên trung, anh hùng, bất khuất. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.