Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Bác Hồ ở Tân Trào
Bác Hồ ở Tân Trào

 

Bác Hồ ở Tân Trào /  Phạm Thị Thùy Ninh sưu tầm và biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2014. – 112 tr ; 24 cm. – (Những câu chuyện về Bác Hồ).

Tân Trào là vùng đất lịch sử gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng và nhân dân ta chuẩn bị đứng lên lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật và tay sai, giành độc lập dân tộc. Các sự kiện lịch sử diễn ra ở Tân Trào trước Cách mạng tháng Tám tuy chỉ trong một thời gian ngắn (từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1945) nhưng có ý nghĩa quyết định cho thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về địa danh Tân Trào – Thủ đô của Khu giải phóng cũng như quá trình sống và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi đây trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Thư viện tỉnh Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu tác phẩm “Bác Hồ ở Tân Trào”.

Nội dung sách bao gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Tân Trào – Thủ đô của khu giải phóng

Phần thứ hai: Một số bài viết và truyện kể về Bác Hồ ở Tân Trào

Phần thứ ba: Một số bài thơ, hình ảnh của Bác Hồ trong thời gian sống và làm việc tại Tân Trào.

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.