Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam
Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam

 

 

Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam / Lê Ngọc Thắng, Vũ Minh Anh, Nguyễn Tuệ Minh (biên soạn). – H. : Văn hóa dân tộc, 2014. – 145 tr. ; 24 cm.

Thế giới tôn vinh Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhân dân ta gọi Người là Cha là Bác. Người vừa vĩ đại, lớn lao lại bình dị mà gần gũi. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời của một người cộng sản chân chính trọn đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân; là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, nhân ái, thương dân; là mẫu mực về đạo đức cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay.

Nhằm khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, niềm tin yêu, lòng biết ơn vô hạn của đồng bào các dân tộc Việt Nam đối với Bác Hồ qua đó động viên nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”. Có thể nói mỗi bước chân, mỗi hoạt động cách mạng của Người đều in dấu trong lịch sử cách mạng Việt Nam, có ảnh hưởng lớn và mang tính quyết định đối với mỗi bước ngoặt của cách mạng nước ta. Nội dung cuốn sách là tập hợp những sự kiện, những hình ảnh nổi bật và những công lao to lớn, tình thương yêu vô bờ mà Bác đã dành cho đồng bào các dân tộc.

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.