Bỏ qua nội dung chính

Hè 2011

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Hè 2011
48. MARE, WALTER DE LA.
Tuyển tập truyện thiếu nhi / Mare Walter De La ; Nguyễn Thành Nhân dịch. – H. : Văn học, 2010. – 534 tr. ; 21 cm.
■  47. PHẠM ANH ĐÀO  (16/06)
■  46. HÀ ÂN.  (16/06)
Công văn về việc hướng dẫn tham gia cuộc thi kể chuyện và ngâm thơ theo sách hè năm 2011
Cuộc thi kể chuyện và ngâm thơ theo sách là một trong những nội dung hoạt động hè năm 2011, để giúp ban chỉ đạo hè các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt được nội dung, hình thức và đối tượng của cuộc thi, Thư viện tỉnh hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến cuộc thi như sau:
■  Kế hoạch hoạt động hè 2011  (29/06)