Bỏ qua nội dung chính

lienket

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > lienket > tvlongthanh  

tvlongthanh

Modify settings and columns

 

LONG THÀNH

- Ngày thành lập Thư viện

- Thư viện cơ sở  16 TV xã và điểm BĐVH

- Nhân viên 4 Trình độ 2 ĐH, 2 TC

- Lượt bạn đọc 55.000

- Sách luân chuyển cho cơ sở 126.000

26/05/2004 Tổng số sách 35.000 Tổng số báo, tạp chí 71 loại