Bỏ qua nội dung chính

lienket

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > lienket > tvsuoitre  

tvsuoitre

Modify settings and columns

 

SUỐI TRE

- Ngày thành lập Thư viện 01/05/1986

- Tổng số sách: 48.361

- Tổng số báo, tạp chí: 16 loại

- Thư viện cơ sở 10 thư viện kết hợp nông trường – xã, 2 phòng đọc sách, 6 tủ sách đội sản xuất, 35 túi sách tổ sản xuất.

- Nhân viên :4 người; trong đó 1 trình độ Đại Học, 3 tốt nghiệp 12.

- Lượt bạn đọc: 4.168

- Sách luân chuyển cho cơ sở: 5.675