Bỏ qua nội dung chính

lienket

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > lienket > tvtrangbom  

tvtrangbom

Modify settings and columns

 

TRẢNG BOM

Ngày thành lập Thư viện

- Tổng số sách: 26.230

- Tổng số báo, tạp chí: 24 loại

- Thư viện cơ sở 3 TV xã

- Lượt bạn đọc: 3319

- Sách luân chuyển cho cơ sở: 800

- Tiềm năm và hướng phát triển năm 2006: Hiện nay, Thư viện tỉnh sẽ đầu tư cho Thư viện huyện trang thiết bị mạng vì vậy Thư viện huyện sẽ cố gắng hoàn thành trong năm nay để sang năm 2006 có thể mang ra phục vụ cho bạn đọc.

02/09/1980