Bỏ qua nội dung chính

lienket

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > lienket > tvxuanloc  

tvxuanloc

Modify settings and columns

XUÂN LỘC 

- Ngày thành lập Thư viện

- Tổng số sách  2546

- Tổng số báo, tạp chí  22 loại

- Nhân viên: 7 người; trong đó: 2 trình độ ĐH, 2 trình độ CĐ, 1 trình độ TC, 2 tốt nghiệp 12 

- Lượt bạn đọc: 932

06/0/5/2005