Bỏ qua nội dung chính

lienket

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > lienket

              THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

 

 

 

  Thư viện quốc  gia Việt Nam
     

http://www.nlv.gov.vn

 

 

  Mạng thư viện Việt Nam
      http://www.thuvien.net
 

 

  Thư viện Bình Định
      http://www.thuvienbinhdinh.com.vn
 

 

  Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT
      http://www.agroviet.gov.vn/mardlib
    Hội hỗ trợ thư viện và Giáo dục Việt Nam
      http://www.leaf-vn.org
    Trung tâm thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
      http://www.lic.vnu.edu.vn
    Thư viện Hà Nội
      http://www.thuvienhanoi.org.vn
    Thư viện Quảng Ninh
      http://www.thuvienquangninh.org.vn
    Thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội
      http://news.hut.edu.vn/library
    Thư viện Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội
      http://www.hau1.edu.vn/trungtam/thuvien/index_thuvien.htm
    Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
      http://www.dhxd.edu.vn/thuvien/thuvien.htm
    Thư viện Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
      http://lib.hcmup.edu.vn/default.asp
    Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM
      http://www.glib.hcmuns.edu.vn
    Thư viện Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM
      http://lib.hutech.edu.vn/libhome/
    Thư viện Đại học Kinh tế Tp. HCM
      http://www.lib.ueh.edu.vn/Lib/Users/index.htm
    Thư viện Đại học Cần Thơ
      http://www.ctu.edu.vn/library
    Thư viện Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. HCM
      http://lib.hcmussh.edu.vn
    Thư viện Phú Yên
      http://www.thuvienhaiphu.com.vn
    Thư viện Hoa Sen
      http://www.thuvienhoasen.org
       
             
       
   
     
 
 

              THƯ VIỆN QUỐC TẾ

       
    Thư viện Quốc gia Pháp
      http://www.bnf.fr
    Thư viện Quốc gia Nga
      http://www.nlr.ru
    Thư viện Quốc gia Úc
      http://www.nla.gov.au
    Thư viện Quốc gia Anh
      http://www.bl.uk
    Thư viện Quốc hội Mỹ
      http://www.loc.gov
    Thư viện Quốc gia Trung Quốc
      http://www.nlc.gov.vn
    Thư viện Quốc gia Iran
      http://www.nli.ir
    Thư viện Quốc gia Malaysia
      http://www.pnm.my
    Internet Public Library
      http://www.ipl.org
    Thư viện tiểu bang Sabah, Malaysia
      http://www.ssl.sabah.gov.my/
    Thư viện Đại học Adelaide
      http://www.library.adelaide.edu.au/catalogs/
    Thư viện Đại học Melbourne
      http://www.lib.unimelb.edu.au/sg/catalogue/index.html
    Thư viện Đại học Monash
      http://library.monash.edu.au/
    Thư viện Đại học RMIT
      http://www.rmit.edu.au/library
    Thư viện Đại học Victoria
      http://victoria.conzulsys.ac.nz/