Bỏ qua nội dung chính

lienket

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > lienket

              THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

 

 

 

  Thư viện quốc  gia Việt Nam
     

http://www.nlv.gov.vn

 

 

  Mạng thư viện Việt Nam
      http://www.thuvien.net
 

 

  Thư viện Bình Định
      http://www.thuvienbinhdinh.com.vn
 

 

  Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT
      http://www.agroviet.gov.vn/mardlib
    Hội hỗ trợ thư viện và Giáo dục Việt Nam
      http://www.leaf-vn.org
    Trung tâm thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
      http://www.lic.vnu.edu.vn
    Thư viện Hà Nội
      http://www.thuvienhanoi.org.vn
    Thư viện Quảng Ninh
      http://www.thuvienquangninh.org.vn
    Thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội
      http://news.hut.edu.vn/library
    Thư viện Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội
      http://www.hau1.edu.vn/trungtam/thuvien/index_thuvien.htm
    Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
      http://www.dhxd.edu.vn/thuvien/thuvien.htm
    Thư viện Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
      http://lib.hcmup.edu.vn/default.asp
    Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM
      http://www.glib.hcmuns.edu.vn
    Thư viện Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM
      http://lib.hutech.edu.vn/libhome/
    Thư viện Đại học Kinh tế Tp. HCM
      http://www.lib.ueh.edu.vn/Lib/Users/index.htm
    Thư viện Đại học Cần Thơ
      http://www.ctu.edu.vn/library
    Thư viện Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. HCM
      http://lib.hcmussh.edu.vn
    Thư viện Phú Yên
      http://www.thuvienhaiphu.com.vn
    Thư viện Hoa Sen
      http://www.thuvienhoasen.org
       
             
       
   
     
 
 

              THƯ VIỆN QUỐC TẾ

       
    Thư viện Quốc gia Pháp
      http://www.bnf.fr
    Thư viện Quốc gia Nga
      http://www.nlr.ru
    Thư viện Quốc gia Úc
      http://www.nla.gov.au
    Thư viện Quốc gia Anh
      http://www.bl.uk
    Thư viện Quốc hội Mỹ
      http://www.loc.gov
    Thư viện Quốc gia Trung Quốc
      http://www.nlc.gov.vn
    Thư viện Quốc gia Iran
      http://www.nli.ir
    Thư viện Quốc gia Malaysia
      http://www.pnm.my
    Internet Public Library
      http://www.ipl.org
    Thư viện tiểu bang Sabah, Malaysia
      http://www.ssl.sabah.gov.my/
    Thư viện Đại học Adelaide
      http://www.library.adelaide.edu.au/catalogs/
    Thư viện Đại học Melbourne
      http://www.lib.unimelb.edu.au/sg/catalogue/index.html
    Thư viện Đại học Monash
      http://library.monash.edu.au/
    Thư viện Đại học RMIT
      http://www.rmit.edu.au/library
    Thư viện Đại học Victoria
      http://victoria.conzulsys.ac.nz/