Bỏ qua nội dung chính

Những điều kỳ thú

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Ve-Book
Đăng ký thẻ bạn đọc
Sản phẩm thông tin
Hướng dẫn
Quan tri CMs
  

Danh mục
Không có khoản mục nào trong danh sách này.
Blogs khác
Không có khoản mục nào trong danh sách này.
Liên kết
Không có khoản mục nào trong danh sách này.

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Những điều kỳ thú > Bài đăng > 10 NGÔI NHÀ KỲ DỊ NHẤT THẾ GIỚI
10 NGÔI NHÀ KỲ DỊ NHẤT THẾ GIỚI

Crazy house được bà Đặng Việt Nga xây dựng năm 1990 theo trường phái biểu hiện, trông giống như những gốc cây hay hang động trong rừng già. Tuy nhiên, nội thất lại cực kỳ hiện đại. Người Đà Lạt và du khách hay gọi đây là biệt thự Hằng Nga, nhà gốc cây hay lâu đài mạng nhện. Nhà có 10 phòng được sử dụng làm khách sạn và kinh doanh quán cà phê. Khách du lịch nước ngoài rất thích thú chọn nơi đây là điểm lưu trú khi đến thành phố hoa.

 

Cùng với biệt thự Hằng Nga, 9 công trình kiến trúc khác được People's Daily chọn là 10 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới:

Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt
Tòa nhà Hundertwasser (Darmstadt, Đức)
Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt
Tòa nhà Torre Galatea Figueres (Tây Ban Nha)
Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt
Lâu đài Ferdinand Cheval (Pháp
Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt
Tòa nhà hình túi Basket Building (Ohio, Mỹ)
Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt
Thư viện thành phố Kansas (Missouri, Mỹ)
Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt
Ngôi nhà lộn ngược Wonderworks (Pigeon Forge, Tennessee, Mỹ)
Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt
Nhà số 67 (Montreal, Canada)
Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt
Nhà hình lập phương (Rotterdam, Hà Lan)
Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt
Nhà thờ trên đá (Arizona, Mỹ)

(Theo Tổ quốc)

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.

 Lỗi

Lỗi Web Part: Một trong các đặc tính của Web Part có định dạng không đúng. Windows SharePoint Services không thể chuyển đổi Web Part. Kiểm tra định dạng của các đặc tính và thử lại lần nữa.

Chi tiết Lỗi:
[WebPartPageUserException: Một trong các đặc tính của Web Part có định dạng không đúng. Windows SharePoint Services không thể chuyển đổi Web Part. Kiểm tra định dạng của các đặc tính và thử lại lần nữa.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseCompressed(SPWebPartManager manager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] personal, Byte[] global, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartSerializer.SerializedWebPart..ctor(SPWebPartManager webPartManager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] sharedData, Byte[] userData, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartSerializer.Deserialize(SPWebPartManager webPartManager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] userData, Byte[] sharedData, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

[FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Windows\TEMP\kn2w5_cd.dll'.]
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
  at Microsoft.CSharp.CSharpCodeGenerator.FromFileBatch(CompilerParameters options, String[] fileNames)
  at Microsoft.CSharp.CSharpCodeGenerator.FromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources)
  at Microsoft.CSharp.CSharpCodeGenerator.System.CodeDom.Compiler.ICodeCompiler.CompileAssemblyFromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources)
  at System.CodeDom.Compiler.CodeDomProvider.CompileAssemblyFromSource(CompilerParameters options, String[] sources)
  at System.Xml.Serialization.Compiler.Compile(Assembly parent, String ns, XmlSerializerCompilerParameters xmlParameters, Evidence evidence)
  at System.Xml.Serialization.TempAssembly.GenerateAssembly(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, Evidence evidence, XmlSerializerCompilerParameters parameters, Assembly assembly, Hashtable assemblies)
  at System.Xml.Serialization.TempAssembly..ctor(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence)
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.GenerateTempAssembly(XmlMapping xmlMapping, Type type, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence)
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer..ctor(Type type, XmlAttributeOverrides overrides, Type[] extraTypes, XmlRootAttribute root, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence)
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer..ctor(Type type, XmlAttributeOverrides overrides)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheBuilder.CreateXmlSerializer(Storage storage, Boolean buildPersistedNames, Boolean shouldExcludeSpecialProperties, Hashtable& persistedNames, Hashtable& namespaces, Hashtable& dwpNamespaces)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheEntry.ThreadSafeCreateXmlSerializer(XmlSerializer& serializer, Storage storage, Boolean buildPersistedNames, Boolean shouldExcludeSpecialProperties)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheEntry.get_XmlSerializer()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)