Bỏ qua nội dung chính

Tin chọn lọc

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

 Tháng 1

10 NGUỒN THÔNG TIN THỜI SỰ MẠNH NHẤT THẾ GIỚI
“Nguồn thông tin mạnh nhất” dùng để chỉ những nguồn tin tức thời sự chi phối hầu như tất cả loại tin túc bạn thường nghe. Tuy nhiên, người đọc không nên trông cậy vào một nguồn mà nên kiểm chứng chéo với các nguồn khác, vì có thể thông tin được đưa theo định kiến và chủ trương cửa tờ báo hay trang web nên bị méo mó ít nhiều ở phần phân tích, bình luận.

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Tin chọn lọc