Bỏ qua nội dung chính

Tra cứu CSDL

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Tra cứu CSDL > Chủ đề về Thể loại  

Chủ đề về Thể loại

Modify settings and columns

Chủ đề về Thể loại
Nội dung tìm: Từ điển
Tìm nâng cao
 
Từ điển
Từ điển
Từ điển
Từ điển
Loại tài liệu:
Ngôn ngữ:
Số nhan đề trên 1 trang
(s)
*Giữ phím Ctrl để chọn nhiều thư viện
Thư viện nội bộ - Local Catalog
Bạn tìm: [Khối]="*"
Số mẫu tin tìm thấy: 1000
# Mô tả
1 Vũ Hoàng Long
Kiếp người : Vĩnh cửu và vô thường / Vũ Hoàng Long. - H. : Thanh niên , 2021
143 tr. ; 21 cm
Ký hiệu PL:  895.922 840 3  K 307 NG
Giá:  79.000 VND
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VV 143913 - 143917
2 Rodari, Gianni
Giữa trời chiếc bánh gatô / Gianni Rodari ; Võ Nhu dịch ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng , 2021
138 tr. : tranh vẽ ; 21 cm
Ký hiệu PL:  853  GI 551 TR
Giá:  40.000 VND
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VV 143770–143775
3 Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
Bộ luật dân sự (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2021
351 tr. ; 21 cm
Ký hiệu PL:  349.597  B 450 L
Giá:  74.000 VND
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VV 143567 - 143568
4 Nhật kí thế giới côn trùng - Nhật kí bọ hung : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Kim Ba ; Tiết Đan tranh ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng , 2020
33 tr. : tranh màu ; 26 cm
Ký hiệu PL:  595.764 9  NH 124 K
Giá:  50.000 VND
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VL 143020 - 143029
5 Nhật kí thế giới côn trùng - Nhật kí bọ hung : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Kim Ba ; Tiết Đan tranh ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng , 2020
33 tr. : tranh màu ; 26 cm
Ký hiệu PL:  595.726  NH 124 K
Giá:  50.000 VND
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VL 143030 - 143039
6 Nhật kí thế giới côn trùng - Nhật kí nhện : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Cát Băng ; Đồng Tiểu Nhàn tranh ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng , 2021
33 tr. : tranh màu ; 26 cm
Ký hiệu PL:  595.44  NH 124 K
Giá:  50.000 VND
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VL 143040 - 143046
7 Stabler, David
Thời thơ ấu của các tổng thống Mỹ : Chuyện thật chưa kể / David Stabler ; Minh hoạ: Doogie Horner ; Phạm Nguyên Trường dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng , 2021
211 tr. : tranh vẽ ; 21 cm
Ký hiệu PL:  973.009 9  TH 462 TH
Giá:  50.000 VND
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VV 142610 - 142624
8 Bên dưới cây cầu Arakawa = Arakawa under the bridge / Hikaru Nakamura ; Liên Vũ dịch . T.2. - H. : Kim Đồng
18 cm
Ký hiệu PL:  895.63  B 254 D
Giá:  30.000 VND
Tập:  T.2
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VN 145103 - 145408
9 Bên dưới cây cầu Arakawa = Arakawa under the bridge / Hikaru Nakamura ; Liên Vũ dịch . T.8. - H. : Kim Đồng
18 cm
Ký hiệu PL:  895.63  B 254 D
Giá:  30.000 VND
Tập:  T.8
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VN 145411 - 145413
10 Bên dưới cây cầu Arakawa = Arakawa under the bridge / Hikaru Nakamura ; Liên Vũ dịch . T.5. - H. : Kim Đồng
18 cm
Ký hiệu PL:  895.63  B 254 D
Giá:  30.000 VND
Tập:  T.5
Số ĐKCB:  2023/LĐ/VN 145317 - 145322
                     
  Lưu trữ tài liệu tìm thấy>>


  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Không có thông tin danh sách "Chủ đề về Thể loại" này.