Bỏ qua nội dung chính

Tra cứu CSDL

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Tra cứu CSDL > Chủ đề về Hình ảnh  

Chủ đề về Hình ảnh

 

Chủ đề về Hình ảnh
Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Chi tiết Lỗi:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
  
Xem: 
Hộp kiểm ChọnKích thước Hình ảnh
Thư mục: Birthday
Birthday
DSCF0242.JPG
Kiểm xuất Cho: PHAMNGOCTHACH\administratorDSCF0242.JPG
Kiểm xuất Cho: PHAMNGOCTHACH\administrator<
DSCF0242
2592 x 1944891 KB
DSCF0243.JPG
Kiểm xuất Cho: PHAMNGOCTHACH\administratorDSCF0243.JPG
Kiểm xuất Cho: PHAMNGOCTHACH\administrator<
DSCF0243
2592 x 1944908 KB
DSCF0244.JPG
DSCF0244
2592 x 1944895 KB
DSCF0245.JPG
DSCF0245
2592 x 1944853 KB
DSCF0246.JPG
DSCF0246
2592 x 1944816 KB
IMG_3769.JPG
IMG_3769
3264 x 24482592 KB
IMG_3770.JPG
IMG_3770
3264 x 24482626 KB
IMG_3771.JPG
IMG_3771
3264 x 24482588 KB
IMG_3772.JPG
IMG_3772
3264 x 24482534 KB
IMG_3773.JPG
IMG_3773
3264 x 24482579 KB
IMG_3774.JPG
IMG_3774
3264 x 24482699 KB
IMG_3775.JPG
IMG_3775
3264 x 24482751 KB
IMG_3776.JPG
IMG_3776
3264 x 24482845 KB
IMG_3777.JPG
IMG_3777
3264 x 24482531 KB
IMG_3778.JPG
IMG_3778
3264 x 24482749 KB
IMG_3779.JPG
IMG_3779
3264 x 24482800 KB
IMG_3780.JPG
IMG_3780
3264 x 24482718 KB
IMG_3781.JPG
IMG_3781
3264 x 24482406 KB
IMG_3782.JPG
IMG_3782
3264 x 24482454 KB
IMG_3783.JPG
IMG_3783
3264 x 24482761 KB
IMG_3784.JPG
IMG_3784
3264 x 24482677 KB
IMG_3785.JPG
IMG_3785
3264 x 24482526 KB
IMG_3786.JPG
IMG_3786
3264 x 24482450 KB
IMG_3787.JPG
IMG_3787
3264 x 24482676 KB