Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
85 Năm Đảng Cộng Sản Việt Nam Thứ Hai, 26/01/2015, 08:30

Sứ mệnh của đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới

QĐND - Sau 30 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tổ quốc ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó cùng với quá khứ vẻ vang, những chiến công chói lọi trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với nhân dân ta, dân tộc ta. Qua thử thách và liên tiếp có những cuộc đổi đời thật sự, nhân dân ta khẳng định niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng trên con đường tiến lên của dân tộc. Nhưng càng tin yêu, gửi gắm vận mệnh của mình cho Đảng, nhân dân cũng càng quan tâm, lo lắng cho sứ mệnh vẻ vang, sứ mệnh cầm quyền của Đảng trước đòi hỏi và thách thức lớn lao của thời kỳ mới. Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, bằng sự chiêm nghiệm của mình, cái được-cái mất, nhân dân ta mong muốn đất nước hòa bình, ổn định và phát triển, Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, để Đảng mãi mãi là của dân, tất cả vì dân. Ai mong dựa vào sự chưa hài lòng của dân để “mượn gió bẻ măng” thì chỉ là ảo mộng.

 

Để giữ vững vai trò cầm quyền, trước hết, nhân dân mong Đảng luôn có bản lĩnh cách mạng kiên cường, sáng suốt hoạch định đường lối chính trị đúng đắn, bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, xây dựng cho được một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng thật sự và thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức của mình trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, coi đó là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Sự trong sạch của Đảng là trong sạch về bộ máy, về đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự vững mạnh của Đảng là vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cả việc gần dân, được nhân dân tin yêu, nhân dân ủng hộ, nhân dân làm theo.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ảnh:baoninhthuan.com.vn.
Đối với Đảng Cộng sản cầm quyền, năng lực lãnh đạo của Đảng không thể dừng lại ở những gì đã đạt được, không tự ru mình với những thành tựu đã qua, mà phải không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trước yêu cầu phát triển của toàn dân tộc và xu thế đi lên của thời đại. Sự nghiệp ấy không chỉ dừng lại ở các cấp lãnh đạo, cán bộ Trung ương, địa phương, cán bộ các ban, ngành, cơ quan, mà còn ở chính ngay đội ngũ đảng viên và từng đảng viên.
Khác với các giai cấp và tầng lớp trong xã hội, đội ngũ đảng viên là một khối người trong tổ chức chính trị của chính đảng, cùng chung chí hướng, mục tiêu phấn đấu, được tổ chức thành lực lượng chiến đấu, công tác. Năm 1953, trong bài “Thường thức chính trị”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Như vậy, trong mọi thành quả cách mạng của nhân dân có vai trò to lớn của đảng viên và đội ngũ đảng viên. Ngược lại, những yếu kém, khuyết điểm và sai lầm của Đảng, những sa sút, khó khăn của đất nước, đảng viên không thể không có phần trách nhiệm.
Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, tuy gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhất là khi bước vào cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng trưởng thành về số lượng và chất lượng. Cùng với những kỳ tích vĩ đại của quá khứ, ghi dấu ấn không thể phai nhòa trong lịch sử trường tồn của dân tộc, đội ngũ đảng viên chúng ta đã có những cố gắng to lớn ở thời kỳ mới bằng việc phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và đối ngoại, góp phần quyết định vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Trải qua thử thách, biểu hiện bằng sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự gương mẫu về đạo đức cách mạng, giữ thanh danh cho Đảng ở đa số đảng viên, làm cho Đảng vẫn có uy tín trong nhân dân, đội ngũ có nhiều bước trưởng thành, đủ sức đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng nước ta. Những kỳ tích vẻ vang suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng thành tựu to lớn sau 30 năm đổi mới, làm thay đổi bộ mặt đất nước và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, phải khẳng định có công lao đóng góp to lớn của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuy vậy, không thể không thừa nhận, Đảng ta, trong đó có đội ngũ đông đảo đảng viên, đang đứng trước thử thách rất to lớn, không chỉ đối với nền tảng tư tưởng, lý tưởng cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhân dân, sự tồn vong của chế độ, mà lớn hơn là sinh mệnh của Đảng, sinh mệnh của toàn thể đội ngũ gần 4 triệu đảng viên chúng ta.
Một trong những vấn đề cấp bách nổi lên hiện nay là một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí… Họ đã quên lời thề của chính mình, của người đảng viên. Đảng viên, dù ở bất cứ trình độ nào, môi trường nào, bằng trí tuệ, năng lực và trách nhiệm của mình, phải tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức Đảng. Nhân danh là đảng viên, tự nhận mình là người cộng sản, đội ngũ đảng viên, mỗi đảng viên chúng ta, ai quên lời thề ấy, không thường trực trong mình để thực hiện bằng hành động, nói đi đôi với làm, đều thấy hổ thẹn với lương tâm và không xứng đáng với nhân dân.
Không chỉ ở đội ngũ cán bộ có chức quyền mới có những biểu hiện quan liêu, xa dân, mà ngay đảng viên bình thường ở đây đó, lúc này, lúc khác… cũng có những biểu hiện xa dân, để mất lòng dân. Chính điều này làm cho đội ngũ đảng viên của chúng ta đông mà chưa mạnh, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu chưa ngang tầm nhiệm vụ, bởi vì chất lượng đội ngũ chưa cao, chưa thật sự là đội tiên phong chiến đấu và công tác như Bác Hồ hằng mong muốn. Cái chính, nguồn gốc sâu xa của sự yếu kém về chất lượng đội ngũ đảng viên nằm ở ngay đội ngũ, ở nhận thức vị trí, vai trò, ở sự phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn của mỗi đảng viên.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trước hết và bắt đầu từ công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Nhấn mạnh việc hoàn thiện đường lối đổi mới, công tác tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chống suy thoái, biến chất, kiên quyết chống tham nhũng... là hoàn toàn đúng. Nhưng trong tình hình hiện nay, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên vẫn mang tính quyết định. Đây là lực lượng to lớn để xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, là nền tảng vững chắc của tổ chức, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và mọi hoạt động của Đảng.
Đảng viên, cả đảng viên có chức quyền và đảng viên bình thường, không giữ chức quyền, đều là người cộng sản. Ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, mọi đảng viên phải ra sức học tập, tự rèn luyện để có đủ phẩm chất, kiến thức, năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, lao động sản xuất và trong lối sống. Các cấp ủy phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất và trình độ nhận thức về các mặt cho đảng viên, làm tốt việc rèn luyện đảng viên trong thực tiễn và quản lý tốt đảng viên. Kiên quyết khai trừ khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, gây chia rẽ, bè phái, tham nhũng, lãng phí, ức hiếp quần chúng, sách nhiễu nhân dân... Mạnh dạn đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp, những đảng viên không tha thiết với Đảng, giảm sút ý chí phấn đấu, thật sự không có tác dụng trong vai trò lãnh đạo. Kết nạp đảng viên mới cần bảo đảm chất lượng, chú trọng trẻ hóa đội ngũ.
Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự có chất lượng, thật sự là đội ngũ tiên phong của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, là trách nhiệm lớn lao của toàn thể chúng ta.
ĐỨC LƯỢNG
Nguồn: http://www.qdnd.vn, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Số lượt người xem: 1998 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày