Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Văn bản
Youtube
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Ngược dòng lịch sử Thứ Năm, 30/07/2020, 15:35

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020)

Công an nhân dân (CAND) từ khi ra đời đến nay luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo, chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ. Qua đó khẳng định Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, đủ sức hoàn thành sứ mạng lịch sử mà Đảng và nhân dân giao phó.

Ngày truyền thống Công an nhân dân

Trong cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, “Đội Tự vệ đỏ” đã được thành lập, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống địch khủng bố, trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Qua thực tế tổ chức và hoạt động của “Đội Tự vệ đỏ”, Đảng ta thấy rõ hơn vai trò quan trọng của đội tự vệ cách mạng, rút ra bài học kinh nghiệm: tiến hành cách mạng phải gắn liền với bảo vệ thành quả cách mạng nên đã chỉ thị cho các địa phương thành lập “Đội Tự vệ đỏ”. Tháng 3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất đã thông qua Nghị quyết quan trọng về “Đội Tự vệ đỏ”.

Trước sự khủng bố ác liệt của địch, để bảo vệ cơ sở và lực lượng cách mạng, chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa, Đảng chủ trương thành lập An toàn khu (ATK); củng cố các “Đội tự vệ cứu quốc” để bảo vệ cán bộ Đảng, diệt trừ phản động, tay sai Pháp - Nhật. Ngày 4/6/1945, Tổng bộ Việt Minh thành lập Khu giải phóng và công bố 10 chính sách lớn của Việt Minh. Các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân như: “Đội danh dự trừ gian”, “Đội trinh sát”, “Đội hộ lương diệt”, “Đội tự vệ đỏ”, “Đội tự vệ cứu quốc”, “Ban công tác đội”... đã lần lượt ra đời, cùng với các lực lượng cách mạng làm tan rã lực lượng địch.

Trong những ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, các tổ chức tiền thân của CAND đã cùng với nhân dân vùng lên đập tan các cơ quan đàn áp của chế độ cũ, giành chính quyền về tay cách mạng. Ngày 18/9/1945, Tổng khởi nghĩa thành công, Chính phủ lâm thời nước Việt nam dân chủ cộng hòa được thành lập do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngày 19/8 trở thành ngày truyền thống của lực lượng CAND.

Một số chiến công tiêu biểu

kháng chiến chống thực dân Pháp

Trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng, những tổ chức đầu tiên của lực lượng CAND như: “Liêm phóng” ở Bắc Bộ, “Trinh sát” ở Trung Bộ, “Quốc gia tự vệ cuộc” ở Nam Bộ, lần lượt ra đời. Trong tình thế hết sức khó khăn của chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng Công an nhân dân cùng toàn dân bước vào cuộc đấu tranh gian khổ, gay go, quyết liệt, bảo vệ thành quả cách mạng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược.

Khắc phục muôn vàn khó khăn, lực lượng CAND đã đảm bảo an toàn việc di chuyển các cơ quan chính quyền, đoàn thể và tản cư nhân dân ra khỏi vùng có chiến sự, bảo vệ việc vận chuyển tài liệu, kho tàng, tài sản quốc dân; xây dựng và bảo vệ căn cứ địa kháng chiến; có kế hoạch chiến đấu trong lòng địch và đối phó với âm mưu của chúng đánh ra vùng tự do.

Cùng với công tác xây dựng cơ sở, nắm tình hình địch, lực lượng CAND ở nhiều nơi đã đẩy mạnh tiến công chính trị vào hàng ngũ địch, tham gia các chiến dịch diệt ác phá tề; diệt trừ nhiều tên mật thám, phản động nguy hiểm. Công an xung phong Nam Bộ tổ chức tốt mạng lưới điệp báo trong vùng tạm chiếm, nắm vững tình hình địch. Lực lượng CAND đã phối hợp với lực lượng quân báo quân đội nắm tình hình địch, bảo vệ các bí mật quân sự, bảo đảm an toàn giao thông liên lạc, bảo vệ an toàn lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo Đảng và cơ quan đầu não chỉ đạo kháng chiến.

Kháng chiến chống Mỹ

Chiến đấu kiên cường bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, CAND góp phần đánh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, lực lượng CAND đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh tụ, bảo vệ các cơ quan xí nghiệp, các công trình kinh tế, quốc phòng, văn hóa; tham gia vận động và tổ chức nhân dân đi sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do chiến tranh tàn bạo của Mỹ gây ra. Lực lượng Công an đã tham gia đánh địch, bắn rơi máy bay Mỹ. Đồng thời góp phần tích cực phục vụ công tác vận chuyển, đảm bảo bí mật tuyệt đối các kế hoạch, địa điểm chuyển quân, chuyển hàng, kho tàng, bến bãi. Không quản hy sinh gian khổ, ngày đêm kiên trì bám đất, bám đường, phân tán xe cộ, ngụy trang, che chắn, bảo vệ vật tư phương tiện, bảo đảm cho các chuyến hàng chi viện cho miền Nam được an toàn. Theo yêu cầu của cách mạng miền Nam, lực lượng CAND ở miền Bắc đã đưa hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng vũ khí, tài liệu, phương tiện chiến đấu chi viện cho An ninh miền Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, lực lượng CAND đã góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ từ “Chiến tranh đơn phương” chuyển sang “Chiến tranh đặc biệt” đến “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN giai đoạn từ 1975 đến nay

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành được thắng lợi, đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH. Đứng trước những thử thách mới hết sức gay go, phức tạp, lực lượng Công an nhân dân vẫn vững trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tiến hành cuộc vận động “xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”; phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc, các lực lượng Công an là nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân mạnh. Đã phát hiện, bắt gọn toàn bộ mạng lưới gián điệp, tình báo do đế quốc Mỹ và tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến của chúng; bắt hàng trăm gián điệp của các thế lực thù địch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam; đập tan nhiều âm mưu gây rối, gây bạo loạn của địch, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị của đất nước.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện có hiệu quả những đổi mới về chủ trương, đường lối, chính sách và phương pháp công tác dựa vào dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm trong sạch, lành mạnh nội bộ cũng như môi trường kinh tế, xã hội. Lực lượng CAND đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác Công an trong tình hình mới; tham mưu đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa - tư tưởng; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội trọng đại của đất nước; chủ động phòng ngừa và liên tục mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức. 

Lực lượng Công an nhân dân đã chủ động phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trải qua 75 đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa xây dựng và từng bước trưởng thành, làm nên những chiến công tự hào. Với những thành tựu đó, lực lượng Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương, tặng thưởng nhiều Huân chương sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và các danh hiệu khen thưởng khác.

 

Yên Yên

 

 

 


Số lượt người xem: 159 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày