Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Ngược dòng lịch sử Thứ Tư, 09/11/2022, 20:05

Kỷ niệm 105 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2022)

Cách mạng Tháng Mười Nga – tầm vóc và ý nghĩa thời đại

đối với cách mạng Việt Nam

 

Cách đây đúng 105 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi (7/11/1917) đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại, mở đầu một thời đại mới, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Vào những năm cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản ở Nga phát triển nhanh chóng, đến đầu thế kỷ XX đã phát triển sang giai đoạn tư bản độc quyền hay chủ nghĩa đế quốc. Dưới chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng, chế độ đế quốc phong kiến quân phiệt, nhân dân lao động Nga phải chịu nhiều tầng áp bức bóc lột.

Năm 1914, Nga Hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, binh lính thiếu vũ khí đạn dược, liên tiếp thua trận, nhân dân bất mãn nổi dậy đấu tranh chống chế độ, chống chiến tranh khắp nơi. Ngay khi chiến tranh bùng nổ, Lênin và Đảng Bôn sê vích Nga đã vạch rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh đế quốc và kêu gọi nhân dân tiến hành cuộc cách mạng lật đổ phong kiến Nga hoàng.

Đầu năm 1917, nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Tình thế cách mạng đã chín muồi. Theo lời kêu gọi của Đảng Bôn sê vích, tại các nhà máy, công xưởng và các đơn vị quân đội, các Xô viết đại biểu công nhân và Xô viết đại biểu binh lính đã được bầu ra để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Những ngày đầu sau khi Chính phủ Nga hoàng sụp đổ, Xô viết đại biểu công nhân và binh lính Pê tơ rô grát đã đứng ra điều hành mọi công việc đúng như một chính quyền Nhà nước. Nhưng cùng lúc ấy, giai cấp tư sản ra sức vận động để nắm chính quyền. Nước Nga lúc này xuất hiện song song hai chính quyền cùng tồn tại: Chính quyền của giai cấp công nhân, nông dân (tức các Xô viết) và chính quyền của giai cấp tư sản (tức Chính phủ lâm thời).

Đầu tháng 7, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn sê vích, 50 vạn nhân dân Pê tơ rô grát xuống đường biểu tình một cách hòa bình có tổ chức, đòi Xô viết toàn Nga và Xô viết Pê tơ rô grat phải nắm toàn bộ chính quyền và phải thực hiện hòa bình. Chính phủ lâm thời đã ra lệnh xả súng vào quần chúng, làm công nhân và binh lính đẫm máu. Sau đó, chúng đàn áp Đảng Bôn sê vích và lùng bắt Lênin.

Sau tháng Mười, làn sóng cách mạng dâng lên cuồn cuộn khắp nước Nga. Tại Hội nghị Trung ương Đảng Bôn sê vích đã quyết định tiến hành khởi nghĩa vũ trang vào ngày 7/11/1917 (25/10 lịch Nga cũ) tức ngày khai mạc Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ II. Trong hội nghị, một số người không tán thành chủ trương khởi nghĩa vũ trang và để lộ kế hoạch cho kẻ thù… Trước tình thế khẩn cấp, Lênin đã sáng suốt quyết định khởi nghĩa ngay ngày 6/11 (24/10). Theo kế hoạch do Lênin vạch ra, các đơn vị Cận vệ đỏ của công nhân và binh sĩ cách mạng đã tập trung lực lượng đánh chiếm các khu vực đầu mối, trụ sở các Bộ, tổng đài điện thoại, các nhà ga, các cầu bắc qua sông Nêva… Chỉ trong đêm 6/11, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê tơ rô grat và bao vây Cung điện Mùa đông, nơi ẩn náu cuối cùng của chính phủ tư sản. Tối 7/11, toàn bộ chính phủ lâm thời tư sản bị bắt.

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã đập tan ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga; làm rung chuyển thế giới; đã thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vùng lên đấu tranh đánh đổ hệ thống thuộc địa, xóa bỏ chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên trong lịch sử phát triển của xã hội loài người – kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đây là cuộc cách mạng xã hội duy nhất trong lịch sử thực hiện được mục tiêu: Giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và tiến tới giải phóng toàn nhân loại. Nhờ đó, con người được sống với đúng nghĩa là Con người, phẩm giá, lương tri, danh dự, công bằng và lẽ phải được tôn trọng; hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc đã được tìm thấy giá trị đích thực; tài năng sáng tạo của con người được thừa nhận và phát huy.

Hồ Chủ tịch đã khẳng định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga “giống như mặt trời chói lọi, chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Thật vậy, thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười đã đem đến niềm tin, sức mạnh, soi sáng con đường đấu tranh cho các giai cấp cần lao, cho những dân tộc đang bị đọa đày trong đêm trường nô lệ, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới, ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, trong đó có thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đối với cách mạng Việt Nam, trong những năm đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên tiếp thu và vận dụng sáng tạo các giá trị của Cách mạng Tháng Mười vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tiếp thu tư tưởng trong bản Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Năm 1927, Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Đường Kách mệnh” làm tài liệu huấn luyện cho các chiến sĩ cách mạng đầu tiên của Việt Nam, trong đó nêu rõ, chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga - con đường duy nhất đúng đắn, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự. Những chiến sĩ cách mạng đầu tiên của Việt Nam tiếp thu lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười và trở thành lực lượng nòng cốt thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930.

Chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại đội quân Quan Đông, buộc Chính phủ quân phiệt Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện (ngày 15/8/1945), tạo tiền đề rất quan trọng cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc Tổng Khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, đứng lên giành chính quyền (ngày 19/8/1945) và lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á vào ngày 2/9/1945.

Sự kiên định đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga, được sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh và giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước vào năm 1975 và tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bằng nhãn quan chính trị, sáng suốt trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và kiên định thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986. Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam là minh chứng rõ ràng và sinh động nhất, chứng tỏ giá trị và lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn trường tồn và vẹn nguyên trong thế giới ngày nay.

Hơn một thế kỷ trôi qua, thế giới đã có những chuyển biến sâu sắc, đã từng chứng kiến những thành tựu vĩ đại trên đất nước Nga và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới, cũng như chứng kiến bước lùi tạm thời của chủ nghĩa xã hội khi mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ trong thập niên 90. Nhưng lịch sử càng lùi xa, thì những giá trị thời đại mà Cách mạng tháng Mười Nga khai mở đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Kỷ niệm 105 năm chiến thắng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, là dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ôn lại truyền thống cách mạng, khẳng định mục tiêu lý tưởng của Cách mạng tháng Mười là ngọn cờ tiêu biểu, quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, vì phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, người cán bộ, đảng viên đều phải tỉnh táo, sáng suốt và thực hiện đúng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đó là trách nhiệm, là hành trang vô cùng quý giá góp phần đưa đất nước ta đi lên, vững tin giành những thành tựu mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

           

Đinh Nhài

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 159 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày