Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Điện Biên Phủ - Những Ký Ức Hào Hùng Thứ Sáu, 12/04/2019, 13:20

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

Điện Biên Phủ vào những ngày này của 65 năm trước, chủ lực quân đội ta đã tiêu diệt gọn những đơn vị tinh nhuệ nhất, có truyền thống lâu đời nhất trong quân đội Pháp như các đơn vị lê dương người Châu Âu, lại có những đơn vị lính châu phi thiện chiến.

Trong chiến dịch ta đã đánh bại hình thức phòng ngự cao nhất của đội quân viễn chinh xâm lược Pháp lúc bấy giờ là phòng ngự trong tập đoàn cứ điểm, điều mà cho đến mùa hè năm 1953, cũng như Đông Xuân 1953-1954 trên các chiến  trường phối hợp, các đơn vị chủ lực của ta chưa làm được. Trên chiến trường để có được sự tiến bộ vượt bậc về khả năng chiến đấu: Từ chỗ chỉ tiêu diệt được từng cụm cứ điểm riêng lẻ do từng tiểu đoàn hay tiểu đoàn tăng cường của địch phòng giữ, nay đã tiến lên tiêu diệt được cả một tập đoàn cứ điểm kiên cố với hơn 21 tiểu đoàn quân đồn trú trong 49 cứ điểm dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh.

Tình hình đó đã đặt quân viễn chinh xâm lược Pháp ở Đông Dương trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ý chí xâm lược của bọn thực dân bị giáng một đòn chí mạng. Do vậy, mà phái chủ yếu chiến đã bị lật đổ, phái chủ hòa lên cầm quyền ở Pháp. Chính phủ Pháp phải chấp nhận các điều kiện do phái đoàn ta đề ra, ký kết Hiệp định Geneve, chấm dứt chiến tranh xâm lược, công nhận độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta, Lào, Campuchia và từng bước rút khỏi Đông Dương.

Trong lịch sử dân tộc, ông cha ta từng tiêu diệt quân xâm lược ở Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa để giải phóng Thăng Long. Đến thời đại Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đánh một trận tiêu diệt lớn ở Điện Biên Phủ để giải phóng thủ đô Hà Nội, giải phóng toàn miền Bắc.

Sau Điện Biên Phủ, ta có thế và lực mới của một nửa nước được hoàn toàn giải phóng, từng bước xây dựng chế độ xã hội mới, được sự giúp đỡ của các nước anh em cả về kinh tế và quốc phòng. Ta có điều kiện thuận lợi để tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang, đặc biệt là xây dựng Quân đội nhân dân tiến lên chính quy và hiện đại, với nhiều quân chủng và binh chủng.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Chiến thắng này góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Campuchia, góp phần quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại, giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh sập thành lũy của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới; báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ cầm đầu. Sau Điện Biên Phủ, hàng loạt nước ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La tinh đã vùng lên đấu tranh giành độc lập, làm cho bộ mặt thế giới có sự thay đổi lớn lao và sâu sắc.

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ, trước hết được bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cả cuộc kháng chiến, nhất là ở những thời điểm có tính bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến tranh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nắm vững lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, phát động cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, xây dựng và sử dụng lực lượng vũ trang cách mạng làm nòng cốt; đánh địch bằng cả sức mạnh của thời đại ngày nay trong sự kết hợp chặt chẽ với kinh nghiệm truyền thống của dân tộc, của nhân loại; đánh địch bằng sức mình là chính, đồng thời tranh thủ tối đa sự ủng hộ mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa và bè bạn khắp 5 châu; chủ động tạo nên sự chuyển hóa căn bản về thế và lực, làm cho sức ta càng đánh càng mạnh và đẩy quân địch vào tình thế ngày càng khốn đốn, phải đầu hàng vô điều kiện.

Chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ còn bắt nguồn từ tình đoàn kết trong sáng, thủy chung của nhân dân và quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia trên một chiến hào chống kẻ thù chung và sự ủng hộ chí tình, to lớn, có hiệu quả về vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa anh em cùng với sự cổ vũ, động viên của các nước bạn bè, các đảng cùng chí hướng, của nhân loại tiến bộ dành cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại: Các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi. Chân lý đó đã thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ La-tinh đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Chiến thắng này đã làm thay đổi cục diện thế giới, khẳng định sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam, của Nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập trên thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi đã mở ra một cục diện chính trị mới, góp phần quyết định vào thắng lợi của Hội nghị Giơnevơ năm 1954, lập lại hòa bình ở Đông Dương trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam và hai nước bạn Campuchia và Lào.

65 năm đã trôi qua, Chiến dịch Điện Biên Phủ (07.5.1954 - 07.5.2017) là trận quyết chiến chiến lược vĩ đại, trận đánh tiêu diệt lớn nhất, điển hình nhất trong lịch sử chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Nhân dân Việt Nam. Chiến thắng đó đã ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX, mà ý nghĩa và tầm vóc va những bài học lịch sử của sự kiện lịch sử trọng đại này mãi trường tồn và còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩaViệt Nam.

Tài liệu tham khảo:

1. Điện Biên Phủ những trang vàng lịch sử, Hoàng Minh Phương, Nhà xuất bản Trẻ, 2004, 281 trang.

2. Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1994, 362 trang.

3. Đại tướng Võ Nguyên Giáp Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2004, 396 trang.

 

Đinh Nhài

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 12 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày