Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
tintv Thứ Bảy, 10/08/2019, 13:45

Công tác bổ sung, thông tin tuyên truyền của Thư viện tỉnh Đồng Nai gắn với ''xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân'' theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2019, là năm cả nước long trọng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Sự kiện này càng có ý nghĩa khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn học tập chuyên đề  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Được sự phân công, Thư viện tỉnh Đồng Nai xây dựng chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, phong cách trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh theo chuyên đề năm 2019 cụ thể như sau:

1. Cơ sở lý luận:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”:

Theo Người, ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện trước tiên là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Bên cạnh đó, còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. Phát huy dân chủ cũng là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Đảng, Nhà nước cần phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Còn về chăm lo đời sống nhân dân thì theo Người tất cả là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân.

- Đạo đức Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”:

Ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người, tôn trọng nhân dân là cần phải coi trọng, đề cao nhân dân về ý dân và sức dân. Về phát huy dân chủ được hiểu ngắn gọn: dân là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”. Còn về chăm lo đời sống nhân dân thể hiện rất rõ ở quan điểm: Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

- Phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”:

Chủ tịch Hồ Chí Minh tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Hồ Chí Minh có cách giao tiếp hoàn toàn mới giữa lãnh tụ và quần chúng nhân dân, thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng con người. Tóm lại, phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của nhân dân. Cuối cùng, chăm lo đời sống cho nhân dân thể hiện ở Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi nhân dân, quan tâm đến những việc nhỏ cho đời sống hằng ngày của Nhân dân.

2. Xây dựng các nội dung học tập theo thực tế công tác:

Với chức năng bổ sung, thông tin - tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Thư viện tỉnh Đồng Nai luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thực hiện nêu gương, chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, tuân thủ mọi nội quy, quy chế cơ quan đề ra, gắn với “ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đem đến cho bạn đọc những lợi ích tốt nhất từ việc đọc sách – báo qua những việc làm cụ thể như sau:

* Công tác bổ sung tài liệu: Bổ sung tài liệu là một trong những nội dung quan trọng trong công tác thư viện, điều quan trọng đầu tiên thể hiện ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Hằng năm, công tác bổ sung tài liệu (tài liệu sách, tài liệu độc bản, tài liệu quý hiếm, tài liệu số, CD-ROM, VCD, DVD,…) được phòng xây dựng dựa trên một số tiêu chí: về trình độ nghề nghiệp, độ tuổi của bạn đọc; từng thời điểm tuyên truyền như các ngày lễ kỷ niệm trong năm, các ngày lễ lớn theo chuyên đề, theo mùa thi của học sinh, thời điểm học sinh nghỉ hè, các Hội thi do tỉnh tổ chức, cũng như dựa trên sở thích, thị hiếu của bạn đọc… mà phòng có kế hoạch bổ sung tài liệu mới, hay, bổ ích kịp thời, sát với thực tế, luôn có sự chọn lọc kỹ lưỡng từ khâu tra trùng tài liệu đảm bảo lượng tài liệu bổ sung đúng và đủ chỉ tiêu đề ra, đa dạng về thể loại và phong phú về nội dung… nhằm tuyên truyền nâng cao tri thức, bổ sung vốn kiến thức cần thiết cho đông đảo bạn đọc về nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước nói chung và của địa phương nói riêng. Tăng cường thu thập tài liệu cho, biếu tặng của các cá nhân, tổ chức, các nhà xuất bản,… giữ mối liên hệ, luân chuyển sách tặng cho các thư viện huyện, thành phố, các điểm sách tư nhân, học sinh – sinh viên ở các trường học, công nhân ở các khu công nghiệp, phạm nhân ở các trại giam… góp phần chuyển tải vốn kiến thức đến cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

* Công tác thông tin tuyên truyền, thư mục, địa chí: Theo Hồ Chí Minh:“Công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực” để mọi người hiểu đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước là yếu tố góp phần quan trọng làm nên thành công của công tác thông tin tuyên truyền. Vì vậy Thư viện tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện tốt các công việc sau:

 - Công tác thông tin – tuyên truyền:

Chủ động tra tìm tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ tốt cho việc thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương nhằm cung cấp sự hiểu biết, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức để giúp người dân áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

+ Tuyên truyền trực quan:

Chọn lọc, xử lý tài liệu, hình ảnh có nội dung tuyên truyền cao thực hiện trưng bày, triển lãm vào những dịp lễ lớn hoặc các ngày kỷ niệm năm chẵn trong năm. Thường xuyên cập nhật, chọn lọc những tài liệu mới, đặc sắc, tiêu biểu, tài liệu chuyên đề… có nội dung mang tính thời sự, chính trị, xã hội,… giới thiệu tóm tắt nội dung trưng bày tại bảng thông tin, trang website thư viện và trang mạng xã hội nhằm phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo và nghiên cứu khoa học của lãnh đạo các ngành, các cấp. Chắt lọc thông tin hoạt động tiêu biểu của đơn vị, của ngành thư viện,… thể hiện hóa bằng hình ảnh trên Bảng tin hoạt động. Thường xuyên vệ sinh bảng thông tin, bảng triển lãm, sắp xếp tài liệu triển lãm một cách khoa học, sinh động tạo sức hút cho công tác tuyên truyền trực quan đối với bạn đọc.

+ Tuyên truyền trên Website, mạng xã hội Facebook:

Tích cực sưu tầm – trích lược từ tài liệu sách, báo - tạp chí có trong thư viện, hoặc tạo tmục giới thiệu sách trực tuyến thông qua Website của thư viện; cung cấp những tác phẩm hay có giá trị, giúp bạn đọc được hưởng thụ những chuyên đề miễn phí trên website và trang mạng xã hội góp phần làm tăng lượng bạn đọc. Thường xuyên xây dựng kế hoạch, đưa ra ý tưởng, cách thức thực hiện và cập nhật tin tức để công tác thông tin tuyên truyền mang lại hiệu quả cao nhất. Tăng cường quảng bá các hoạt động cũng như những tư liệu sách, báo của thư viện trên trang mạng xã hội facebook, panô, áp phích, tờ rơi,… nhằm định hướng giúp bạn đọc dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận được những tài liệu hay, bổ ích, tạo mối liên kết gắn bó với các đơn vị bạn, hỗ trợ đắc lực cho công tác thông tin thư viện.

- Công tác Ấn phẩm thông tin (Thư mục):

Luôn có sự đổi mới trong công tác thông tin và biên soạn thư mục phục vụ kịp thời cho các hoạt động thường niên và chuyên đề,… nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác học tập và nghiên cứu của cán bộ và nhân dân, đồng thời nâng cao kiến thức phục vụ cho việc học tập, vui chơi giải trí của các em học sinh trong dịp hè.

- Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chí:

Tích cực thu thập sưu tầm, tuyển chọn, trích lược các mẩu tin, bài viết có nội dung về tỉnh Đồng Nai được đăng trên các trang website của các cơ quan  báo chí truyền thông tin cậy. Xử  lý, lưu trữ và cập nhật vào cơ sở dữ liệu địa chí của đơn vị tạo nguồn tài nguyên đa dạng phục vụ cho mục đích chính trị, xã hội. Linh động phục vụ những tài liệu địa chí bằng hình thức sao chép, photocopy, cung cấp theo dạng file hay thư mục mà phòng đã tổng hợp, xử lý cho bạn đọc khi có yêu cầu.

Luôn tôn trọng bạn đọc, đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong công tác tìm hiểu thị hiếu cũng như yêu cầu về thông tin của bạn đọc về tài liệu… tiến tới hoàn thiện công tác bổ sung, thông tin – tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu về sách, báo ngày càng cao của đông đảo bạn đọc.

3. Hướng xây dựng phấn đấu trong thời gian tới:

Trong thời gian tới, mỗi cán bộ đảng viên, người lao động Thư viện tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, cụ thể:

Bám sát chỉ tiêu những tháng còn lại trong năm 2019, bổ sung nguồn tài liệu chất lượng, đảm bảo kịp thời và đa dạng về thể loại. Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau; Thực hiện triển lãm hình ảnh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết Di chúc; 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; Kỷ niệm 55 năm chiến thắng sân bay Biên Hòa… Biên tập giới thiệu sách mới, các hình ảnh, poster quảng bá các hoạt động trên Bảng tin hoạt động chuyên đề; Tham gia viết tin, bài quảng bá các hoạt động của ngành thư viện trên website Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, website Thư viện tỉnh Đồng Nai; Sưu tầm tài liệu phục vụ Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử tỉnh Đồng Nai năm 2019; Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các hoạt động về sách cũng như hoạt động của ngành trên mạng xã hội facebook… góp phần làm cho công tác thông tin tuyên truyền của Thư viện tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực và sức chiến đấu trên mặt trận văn hóa dựa trên tinh thần “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục sưu tầm nguồn tài liệu địa chí có chất lượng, góp phần xây dựng kho tài nguyên địa chí phong phú và đa dạng…

Với những nội dung xây dựng được nêu trên, tập thể Thư viện tỉnh Đồng Nai quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt các nội dung đã xây dựng./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

Phan Hương – Đinh Nhài

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 147 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày