Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
tintv Thứ Ba, 03/09/2019, 13:20

Thư viện tỉnh Đồng Nai Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những lời dạy, lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác luôn quan tâm đến việc tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, kể cả trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Người. Trước lúc đi xa, Người cũng không quên để lại Di chúc căn dặn Đảng, Nhà nước và đồng bào cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và điều đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, giành độc lập tự do cho dân tộc cũng như trong hoà bình, xây dựng, kiến thiết nước nhà và còn vẹn nguyên giá trị đến tận mai sau.

Vào những ngày tháng này của 50 năm về trước, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử, có ý nghĩa thiêng liêng chứa đựng biết bao tình thương yêu của một vị cha già kính yêu của dân tộc. Di chúc là “bảo vật quốc gia”, là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người.

Xuyên suốt bản Di chúc là những suy , trăn trở, tâm huyết của Người về vấn đề xây dựng Đảng, về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, về nhân dân lao động, về bồi dưỡng cách mạng cho thế hệ sau, về phong trào đoàn kết quốc tế... Di chúc của Người còn gây xúc động mạnh mẽ cho hàng triệu trái tim người dân Việt Nam khi nói đến việc riêng. Người chỉ dành vài dòng nói về tâm nguyện của mình: “Sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Thậm chí Bác còn dặn dò chi tiết hơn, đó là yêu cầu “thi hài được đốt đi tức là hoả táng”. Khi ta có điện thì điện táng càng tốt hơn. Cách làm đó theo Bác là không tốn đất ruộng, vì với Bác, lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân là có tội với dân với nước. Những lời dặn của Người về việc tổ chức tang lễ khi Người đi xa là việc rất riêng tư nhưng vẫn vì việc chung của đất nước, vì tình thương yêu vô hạn với đồng bào, đó là lời dạy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nói về tiết kiệm, chống lãng phí, chắc hẳn, nhiều thế hệ người Việt Nam cũng không lạ lẫm khi nghe đến câu chuyện về Bác Hồ viết giấy 1 mặt, dùng chiếc phong bì 2, 3 lần. Quan điểm tiết kiệm của Hồ Chí Minh là không xa xỉ, không hoang phí, phải biết quý từng đồng tiền hạt gạo của nhân dân. Cái gì không có lợi cho dân, cho cách mạng thì một xu cũng không tiêu. Cái gì có lợi cho nước cho dân thì dù tốn bao nhiêu cũng phải tiêu. Tiết kiệm không chỉ cho bản thân mình, mà tiết kiệm chính là cho gia đình, xã hội, cách mạng cho Tổ quốc và nhân dân. Tiết kiệm không chỉ là tiền bạc, thời gian mà còn là sức lao động, chất xám và làm đúng kế hoạch… Lời dặn của người đáng để cho hậu thế suy ngẫm và thấm thía, một vị lãnh tụ cao quý, vị Chủ tịch của một nước luôn đặt quyền lợi của nhân dân, lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của cá nhân, Bác không nghĩ gì cho Bác, mà luôn nghĩ đến tương lai của thế hệ mai sau.

Cùng với những lời dạy về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, cuộc đời của Người chính là tấm gương mẫu mực, minh chứng về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để toàn Đảng, toàn dân học tập, noi theo. Bác sống giản dị, đơn sơ, không phô trương cầu kỳ. Trong cuộc sống hàng ngày lúc sinh thời, từ việc ăn, ở, sinh hoạt, ở mọi lúc, mọi nơi, Bác Hồ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về thực hành tiết kiệm. Người cũng là người nổi tiếng với phong cách “vô ngôn”, không nói nhiều, không hô hào đao to búa lớn. Người luôn thể hiện bằng chính những hành động, nếp sống của mình từ những việc nhỏ nhất như đôi dép cao su đến việc lớn như lựa chọn ngôi nhà mình ở và đặc biệt là quyết định cho việc hậu sự của mình để làm gương cho cán bộ, chiến sĩ. Bác cũng luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ “lời nói phải đi đôi với việc làm, nói mà không làm dân sẽ không tin”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời về lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thấm nhuần lời dạy của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ðảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác này. Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xác định rõ: cán bộ, đảng viên phải coi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, thiết thân của mỗi người. Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội. Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” nêu rõ: mọi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định về những điều đảng viên không được làm đã cấm mọi cán bộ, đảng viên tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, Tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác… xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi. Điều đó chứng tỏ, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; coi đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong quản lý, sử dụng tài sản công và chống gây thất thoát, lãng phí.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Đồng Nai tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành Kế hoạch số 20 về thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, kiên quyết xử lý khắc phục tình trạng “tham nhũng vặt” nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân… theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Gần đây nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã ký Ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 về Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2019… chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công.

Theo đó, Ban lãnh đạo Thư viện tỉnh thường xuyên tổ chức triển khai học tập, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, văn bản liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đề ra các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đơn vị mình đến từng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, cụ thể:

- Trong công tác thực hành tiết kiệm:

Tập trung thực hiện cải cách hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, trong việc quản lý sử dụng biên chế, đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian trong đơn vị. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu, hạn chế tình trạng thừa hoặc thiếu lực lượng lao động giữa các phòng ban, từng bước thực hiện có hiệu quả tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan chặt chẽ, tránh tình trạng lãng phí và các chỉ tiêu để đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, liên hoan, đi công tác trong và ngoài nước, tiếp khách, sử dụng văn phòng phẩm, thực hiện tiết kiệm nước và điện trong cơ quan, công sở. Bổ sung nguồn tài liệu sách, báo – tạp chí đúng đủ theo chỉ tiêu đề ra, hạn chế bổ sung những tài liệu không đạt chất lượng, dư bản.

Thực hành tiết kiệm được thực hiện đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức đơn vị phòng ban, con người tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo mỗi cán bộ viên chức sau khi sáp nhập đều đảm đương một số công việc, thay đổi luân phiên công tác, người này có thể làm các việc của người khác, đảm bảo luôn chủ động trong mọi trường hợp.

- Trong công tác phòng chống tham nhũng:

Đơn vị thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền hệ thống văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến cán bộ viên chức trong đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Thư viện. Ký kết giao ước thi đua giữa các phòng thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong Hội nghị cán bộ viên chức; Xây dựng quy định cụ thể về phát huy vai trò công chức, viên chức trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, có cơ chế bảo vệ, khen thưởng kịp thời đối với người có công trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện đúng quy định những việc cán bộ viên chức không được làm. Niêm yết công khai chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, kế hoạch tuyển dụng cán bộ viên chức tại trụ sở làm việc. Thực hiện việc kê khai tài sản của cán bộ viên chức theo đúng Nghị định số 78/2013/NĐ/CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013. Công khai minh bạch việc sử dụng kinh phí trong từng năm đến toàn thể cán bộ trong đơn vị thông qua Hội nghị cán bộ viên chức. Chính vì vậy, trong nhiều năm liền, đơn vị đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng từ nguồn mua sắm, cơ sở vật chất và chi thường xuyên.

Tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nói riêng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện những chỉ thị, nghị quyết của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, nước nhà luôn vững mạnh, nhân dân được sống trong hòa bình, được hưởng ấm no, hạnh phúc.

Đối với Thư viện tỉnh Đồng Nai, học tậpthực hiện theo Di chúc của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mỗi cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động đã và đang đẩy mạnh thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực và đi vào nề nếp ổn định. Mỗi cán bộ đảng viên thực sự gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, thực hiện triệt để phong trào tiết kiệm đúng mực, không lãng phí của công, phòng ngừa, tạo chuyển biến trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng đơn vị nói riêng, tỉnh nhà nói chung ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển toàn diện của đất nước, thỏa lòng mong muốn cuối cùng của Người trước lúc đi xa.

 

Đinh Nhài

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 125 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày