Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
tintv Thứ Ba, 12/11/2019, 14:55

Công đoàn Thư viện tỉnh Đồng Nai với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức ''Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo''

Là đơn vị sự nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập và trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua, Thư viện tỉnh Đồng Nai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đạt được những thành tích nêu trên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động trong đơn vị, không thể không kể đến sự đóng góp tích cực của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh.

Cùng với việc thực hiện các mục tiêu mà các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh đề ra cũng như thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CĐVC ngày 03/08/2017, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam Khóa 14, Nghị quyết về Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC trong giai đoạn mới là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và Hướng dẫn 247/HD-CĐVC ngày 29/9/2017 Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên, Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện, bám sát sự lãnh đạo của Công đoàn viên chức tỉnh. Đồng thời, căn cứ vào các nội dung, tiêu chí cơ bản của cuộc vận động, cụ thể hóa thành các nội dung, tiêu chí phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động của đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị Thư viện tỉnh; Ban chấp hành công đoàn đã cụ thể hoá cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” vào chương trình kế hoạch hoạt động từng năm, đồng thời gắn cuộc vận động này với các phong trào thi đua khác như: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tăng cường hướng dẫn nhân dân tham gia vào đề án phát triển văn hóa đọc; các phong trào quyên góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, phong trào thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ. 

Thông qua cuộc vận động, đoàn viên công đoàn Thư viện tỉnh đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ một cách cần cù, tận tuỵ và sáng tạo, đó cũng là sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, giữa Ban chấp hành công đoàn với lãnh đạo cơ quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Về “Trung thành”:

Mỗi đoàn viên của Thư viện tỉnh luôn xác định lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, ổn định trước những khó khăn, thách thức của cuộc sống; luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, “nói đi đôi với làm”, chống mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Công đoàn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn; tham gia thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”gắn với thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị.

Với “Sáng tạo”:

Đây là yêu cầu tất yếu trước sự đòi hỏi chất lượng ngày càng cao trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi đoàn viên của Thư viện tỉnh đã không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ và đổi mới tác phong, lề lối làm việc “Chung tay cải cách hành chính” “ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Công đoàn luôn khuyến khích, tổ chức phong trào phát huy sáng kiến kỹ thuật giúp cho đơn vị giảm nhẹ nhiều công đoạn xử lý nghiệp vụ sách và cho độc giả mượn sách. Năm 2012 Thư viện tỉnh Đồng Nai đạt giải Nhì trong cuộc thi Tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức.

Với “Trách nhiệm”: 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ phải là công bộc của dân”; cán bộ chỉ trung thành thì chưa đủ, mà cần phải tận tụy với công việc được giao. Sự tận tuỵ với công việc chính là phẩm chất quan trọng của người cán bộ, công chức, viên chức trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hết lòng hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong những năm qua cán bộ, viên chức, người lao dộng của đơn vị thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn không kể thời gian giờ giấc, luôn tận tuỵ, hăng say với công việc, không lợi dụng vị trí, chức vụ gây phiền hà, tiêu cực, luôn tìm mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời gian, tiến độ theo yêu cầu nhiệm vụ. Tận tụy, hăng say, nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, đến nay công đoàn viên Thư viện tỉnh đã có 01 đoàn viên là Thạc sĩ; Đại học 22 đoàn viên. Về lý luận chính trị có 8 đoàn viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 01 đoàn viên Trung cấp lý luận chính trị.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích: thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Tuyên dương “Học giỏi sống tốt” và Tặng quà cho các cháu con cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; Tổ chức và tặng quà sinh nhật cho CBVC Thư viện hàng tháng…

Luôn khuyến khích các đoàn viên đưa ra nhiều sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dây chuyền thông tin tư liệu sao cho các công đoạn được thực hiện một cách nhanh chóng tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ nghiệp vụ mà vẫn đảm bảo được kết quả xử lý tài liệu được chính xác, phù hợp với nhu cầu của bạn đọc. Hay những giải pháp làm sao hướng bạn đọc có thói quen đọc sách, phát triển nền văn hóa đọc trong nhân dân,…

Những hội thi do công đoàn cấp trên phát động: Tìm hiểu pháp luật, Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai, Tìm hiểu Luật trẻ em,… đều được công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh triển khai rộng rãi trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan và cả những bạn đọc của thư viện.

 

Với “Liêm chính”:

Cán bộ viên chức, người lao động của Thư viện tỉnh luôn luôn gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác. Kiên quyết chống các biểu hiện lãng phí, cửa quyền, quan liêu và các tệ nạn xã hội. Gương mẫu trong việc thực hiện nội qui, qui chế làm việc của cơ quan, thực hiện qui chế dân chủ cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh, giản dị, tiết kiệm. Đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng gia đình văn hoá và tham gia tích cực vào các phong trào quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo...

Nhìn chung, Thư viện tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” cụ thể hóa và gắn với các tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức phát huy tính sáng tạo, làm việc công tâm, phục vụ tận tụy, ứng xử văn minh thông qua tổ chức các phong trào “Thi đua yêu nước”,  “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa”... Trong suốt những năm qua, kể từ khi tổ chức công đoàn được thành lập, toàn thể công đoàn viên trong đơn vị đã có nhiều sáng kiến áp dụng vào thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần phát triển cho ngành thư viện tỉnh nhà.

Có thể nói, việc học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” là việc làm thường xuyên trong công việc hàng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc của cán bộ, công chức trong đơn vị. Phát huy phương châm Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Công đoàn Thư viện tỉnh sẽ không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động hàng năm với nội dung cụ thể; tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, và lãnh đạo cơ quan tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động; gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc bình xét thi đua trong năm. Đồng thời, cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động và các tiêu chuẩn thi đua cũng như việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng chế độ chính sách tạo động lực và tôn vinh CBCCVC, lựa chọn nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những phòng ban, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động./.

Nguyễn Sen

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 294 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày