Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
tintv Thứ Tư, 04/03/2020, 14:30

TỔ ĐẢNG 3 ''HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH'' VỀ TINH THẦN ĐOÀN KẾT GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỔ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua đơn vị Thư viện tỉnh cũng đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác: Năm 2018, học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Năm 2019, học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”. Và năm 2020, với chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là tư tưởng lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc với cách mạng nước ta. Là bài học hàng đầu và có tính chiến lược, quyết định mọi thành công. Biết đoàn kết thì vượt qua khó khăn, thử thách, không đoàn kết, chia rẽ là thất bại. Đoàn kết phải có nguyên tắc, vì mục tiêu và lợi ích chung. Không đoàn kết một chiều, đoàn kết hình thức, nhất thời. Đoàn kết trong tổ chức, thông qua tổ chức để tạo nên sức mạnh. Đoàn kết cá nhân và đoàn kết tổ chức không tách rời nhau. Đoàn kết phải có nội dung thích hợp với từng địa phương, từng tổ chức, từng thời kỳ. Đoàn kết trong chính sách tập hợp các tầng lớp nhân dân. Đoàn kết đi liền với bao dung, thực hiện tính nhân đạo cao cả, hướng tới tương lai. Lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết là nhiệm vụ của Đảng, là biện pháp phát huy sức mạnh của đảng, của toàn dân tộc. Muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải thực sự đoàn kết trong Đảng. Đoàn kết trong mọi chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước trên cơ sở bảo vệ và tôn trọng lợi ích của mọi thành viên cộng đồng quốc gia, dân tộc, quốc tế.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chi ủy và các tổ đảng chi bộ Thư viện tỉnh trong đó có tổ Đảng 3 đã không ngừng học hỏi và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nhất là về phát huy tinh thần đoàn kết góp phần xây dựng tổ đảng trong sạch vững mạnh.

 Tổ đảng 3 được xây dựng trên cơ sở sát nhập đảng viên của 2 phòng: Xử lý tài liệu và Bổ sung thông tin Thư mục Địa chí. Mặc dù mỗi phòng có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng với tinh thần đoàn kết, cùng nhau học hỏi, bám sát Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Sở VHTTDL và Nghị quyết của Chi bộ Thư viện tỉnh, tập thể tổ đảng 3 đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch trên giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành văn hóa nói chung và Thư viện tỉnh nói riêng

Về công tác chuyên môn:

Trong quý 1/2020, tổ đảng 3 đã bổ sung 262 tên sách = 2111 bản sách mới, nhận 257 tên sách = 563 bản sách tặng; xử lý kỹ thuật và giao về phòng Phục vụ bạn đọc 519 tên sách = 2674 bản sách; sắp xếp, phân công cán bộ kịp thời chỉnh sửa các sách mất nhãn, hư nhãn, hư mã vạch; tích cực tham gia viết tin bài đăng trên trang Web của Thư viện. Kịp thời định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước như giới thiệu sách mới, thông tin tuyên truyền tài liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia trưng bày và phục vụ báo Xuân Canh Tý. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến đảng viên, quần chúng trong cơ quan cũng như đông đảo quần chúng nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID -19 gây ra, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình làm việc, đôi lúc cũng gặp khó khăn do hệ thống máy móc đã xuống cấp, máy chủ gặp sự cố, nhưng các thành viên trong tổ luôn nêu cao tinh thần cần cù, sáng tạo, linh hoạt trong việc sắp xếp, xử lý các công đoạn xử lý tài liệu một cách khoa học, đảm bảo dây chuyền xử lý thông tin tư liệu hoạt động nhịp nhàng nhằm phân bổ kịp thời sách mới xuống các kho để phục vụ bạn đọc.

Về công tác xây dựng, củng cố tổ đảng, nâng cao chất lượng đảng viên:

Các Đảng viên trong tổ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng và trung thành tuyệt đối vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp, nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu; tham gia tích cực các phong trào đoàn thể ở cơ quan và địa phương; thực hiện tốt nội quy, qui định của cơ quan đề ra, bảo đảm ngày công, giờ công theo quy định; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; làm việc khoa học, gương mẫu, trung thực, luôn tự giác đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Sẵn sàng hỗ trợ các phòng ban khác khi có sự điều động, phân công của cấp trên. Thường xuyên trau dồi, học hỏi, bổ sung kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, tin học và ngoại ngữ.

Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm tròn kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước. Do đó, tổ đảng 3 quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết nhằm: Hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao; Phối hợp với các tổ đảng trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và các sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2020; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”; Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt tổ Đảng. Xây dựng tổ đảng nói riêng và chi bộ thư viện nói chung ngày càng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

 

Trần Thủy – Nguyễn Sen

 

 

 

 


Số lượt người xem: 56 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày