Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Youtube
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
tintv Thứ Tư, 11/03/2020, 08:30

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG ĐOÀN HIỆN NAY

Sinh thời Bác Hồ đã từng nói “Non sông gấm vóc Việt Nam do Phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.Phát huy những lời nói đó nên tại Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam một lần nữa đã khẳng định tính hiệu quả của Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ: “Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, trọng tâm là quyền làm việc bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con CNVCLĐ”. Để đạt được mục tiêu trên, cần có giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công công đoàn.

Thứ nhất,công đoàn các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền cùng cấp đối với hoạt động công đoàn nói chung và công tác nữ công nói riêng; đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước, của tổ chức Công đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ, đặc biệt là đối với người đứng đu, người tham gia cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, công đoàn các cấp.

 

 

Tham gia xây dựng các quy định, chính sách ngay tại mỗi cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nữ CNVCLĐ và công tác nữ công - công đoàn.Duy trì quy định riêng về công tác nữ công trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam nhằm khẳng định tầm quan trọng của công tác này và xác định rõ công tác nữ công là nhiệm vụ của BCH công đoàn mỗi cấp nhằm phát huy vai trò và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp,chính đáng của lao động nữ theo quy định pháp luật.

Thứ hai, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nữ công với nội dung cụ thể, gồm:

Quan tâm các giải pháp đế thực hiện tốt quyền của lao động nữ. Tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Quan tâm giải quyết những vấn đề “bức xúc, cấp bách” của lao động nữ. Tập trung tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ; điều kiện được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội chất lượng; hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đng.

Chăm lo các lợi ích vật chất và tinh thần

Chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ban, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tại các khu nhà trọ, tập trung khu vực đông lao động nữ đang làm việc nhằm nắm bắt tình hình đời sống và nhu cầu của lao động nữ. Chú trọng nhiệm vụ “chăm lo” cả về lợi ích vật chất và tinh thần. Nhân ngày 8/3 hoặc 20/10, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức một số hoạt động chăm lo thành phong trào lan tỏa rộng khắp, trong đó chị em được khám sức khỏe định kỳ và chuyên khoa phụ sản, được mua sản phẩm ưu đãi, được tặng các vé ưu đãi tiện ích, được hỗ trợ làm đẹp...

 

 

Tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với những điều khoản có lợi cho lao động nữ. Xây dựng các chế độ phúc lợicho nữ công nhân lao động (CNLĐ), nhất là về điều kiện làm việc và thời giờ nghỉ ngơi nhằm đảm bảo sức khỏe cho nữ CNLĐ. Đưa vào TƯLĐTT quy định về tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho toàn thể CNLĐ, đặc biệt khám chuyên khoa phụ sản và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ. Chủ động bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của CNLĐ. Tổ chức các buổi tư vấn và khám chuyên sâu về phụ khoa cho lao động nữ, nâng cao nhận thức về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản; cách phòng tránh, phát hiện sớm vàđiều trị các chứng bệnh nguy hiểm thường gặp đối với phụ nữ. Nhân các ngày kỷ niệm của phụ nữ tổ chức những hoạt động thiết thực, như: nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, về dân số, sức khỏe sinh sản, về cách nuôi dạy, chăm sóc con cái..tổ chức cho lao động nữ được giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Phát triển các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp

Vận động lao động nữ tích cực tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo... do chuyên môn phát động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả.Vận động lao động nữ tích cực tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Cụ thể hóa các tiêu chí của phong trào cho phù hợp đặc điếm địa phương, đơn vị. Cần hỗ trợ lao động nữ thực hiện tốt phong trào này bằng hệ thống, mạng lưới, chuỗi tiện ích của t chức Công đoàn. Treo các tranh, ảnh tại nơi làm việc, các khu vực thiết chế, chuỗi tiện ích công đoàn về cụ thể hóa các hình thức giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với bình đẳng giới như “Nam, nữ cùng giỏi việcnước, cùng đảm việc nhà” trong CNVCLĐ.

 

 

Duy trì và phát triển các mô hình hỗ trợ lao động nữ

Cần duy trì, nhân rộng và sáng tạo thêm các mô hình hoạt động nữ công như: T phụ nữ lao động nhập cư, Câu lạc bộ (CLB) nhà trọ an toàn, CLB nữ chủ nhà trọ, T công nhân tự quản, Trung tâm vì CNLĐ nghèo, tăng cường thông tin, tuyên truyền đến nữ CNLĐ qua mạng facebook; chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức trại hè; mô hình “Sức khỏe của bạn”; “Lễ cưới tập thể” cho CNLĐ; kết nối với các trung tâm đào tạo nghề để chị em, đặc biệt là chị em trên 35 tuổi có cơ hội tham gia học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp...

Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của lao động nữ, thúc đấy bình đẳng giới tại nơi làm việc.Đổi mới phương thức tuyên truyền, thông điệp tuyên truyền thu hút nam giới tham gia. Quan tâm tới những vấn đề mới như phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Quan tâm tuyên truyền những vấn đề gia đình như: chămsóc gia đình, con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc; tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách đối với lao động nữ. Chú trọng vấn đề dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em; xây dựng chương trình tuyên truyền giáo dục về gia đình, chú trọng giáo dục sớm, giáo dục tiền hôn nhân.

 

Quan tâm đến gia đình nữ CNVCLĐ

Quan tâm các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và học hành của con CNVCLĐ. Tiếp tục phối hợp thực hiện hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ trong thời gian làm việc và hỗ trợ một phần chi phí cho lao động nữ nuôi con nhỏ. Quan tâm lao động nữ đơn thân nuôi con nhỏ. Thực hiện tốt các hoạt động khuyến khích con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi; phát triển các đơn vị tổ chức trại hè cho con CNVCLĐ.Tổ chức các hoạt động chăm lo cho con CNVCLĐ như: biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ học bổng, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; tổ chức trại hè cho con CNVCLĐ.

Tiếp tục phối hp tham gia giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ, vận động doanh nghiệp hỗ trợ lao động có con phải gửi trẻ; tham gia quản lý, sử dụng nhà trẻ, mẫu giáo trong thiết chế công đoàn góp phần lựa chọn đúng đối tượng CNLĐ được gửi con và sử dụng hiệu quả thiết chế công đoàn. Tham gia với người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa tại nơi làm việc đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ trong các KCN.Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ vàHội phụ nữ cùng cấp trong công tác vận động nữ CNVCLĐ.

Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóahôm nay vai trò của nữ công đoàn càng được chú trọng và phát triển hơn bao giờ hết, bởi phát huy vai trò của phụ nữ đặc biệt là phụ nữ công đoàn là đã góp phần phát triển một nửa thế giới cùng với sự tiến bộ của nhân loại nâng cao giá trị giai cấp công nhân người lao động – giai cấp quan trọng quyết định sự thành công của một quốc gia đang tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa./.

 

Hồng Hạnh

 

 

 

 


Số lượt người xem: 220 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày