Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Phần II: Bác Hồ ở nước ngoài Thứ Ba, 07/06/2011, 09:05

Những địa điểm gắn liền với những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pari

Lời giới thiệu - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở Pari từ năm 1918 đến năm 1923. Nhiều địa điểm ở Pari gắn với hoạt động cách mạng của Người...
Qua nhiều nguồn tài liệu, chúng tôi đã bước đầu xác định được những địa điểm đó, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chúng tôi sắp xếp tên phố theo vần, tiếp đó là số nhà để tiện tra cứu, nếu là cơ quan, chúng tôi chú thính rõ, như thư viện, bảo tàng vv. Nhà riêng của những người bạn mà Nguyễn Ái Quốc lui tới, chúng tôi chưa đưa vào bản này.

Đây là thống kê bước đầu, có thể chưa đầy đủ. Rất mong được bạn đọc bổ sung hoặc đính chính giúp chúng tôi.

- Arago (phố), số 28, nơi Hội liên hiệp thuộc địa họp, quyết định thành lập Hội hợp tác những người cùng khổ

- Barbes (đại lộ), số 10, rạp hát De la Fourmi, một trong những địa điểm sinh hoạt của câu lạc bộ Faubourg.

- Batignoles (phố). Phòng cà phê của Tòa thị chính. Nguyễn Ái Quốc dự họp chi bộ quận 17, đảng bộ cộng sản vùng Seine.

- Balagny (phố), số 39, quán ăn, nơi Nguyễn Ái Quốc thường ăn trưa.

- Balagny (phố), số 42, nơi Nguyễn Ái Quốc tham gia cuộc họp dầu tiên của nhóm Le Rouge Gorge (chim khuyên đỏ).

- Balagny (phố), số 52, nơi Nguyễn Ái Quốc dự họp chi bộ quận 17, đồng bộ cộng sân vùng Seine.

-Balagny (phố), số 65, nơi Nguyễn Ái Quốc làm nghề rửa ảnh.

- Belle Ville (phố), số 69, tòa soạn báo Le Libertaire

- Bicêtre (điện), nơi Nguyễn Ái Quốc tham gia cuộc mít tinh của Đảng xã hội đòi chấm dứt việc đưa quân đội đến các thuộc địa.

- Bretagne (phố), số 19, trụ sở nhóm Nàng thơ đỏ.

- Cardinet phố), số 100, trụ sở chi bộ Đảng cộng sản quận 17. Nguyễn Ái Quốc sinh hoạt tại chi bộ này.

- Charonne, chưa rõ số nhà một trong những nơi ở của Nguyễn Ái Quốc, khoảng tháng 7 năm 1918.

- Château d’ cau  (phố), sồ 61, một trong những địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ Feubourg.

- Château d’un (phố) số 22, một trong những địa điểm Nguyễn Ái Quốc gặp gỡ các bạn người Pháp.

- Château d’un (phố), số 38, Văn phòng của Phái đoàn Triều Tiên (Mission Corénne) tại Pari.

- Château (phố) số 3 nơi Nguyễn Ái Quốc nói chuyện với Đoàn thanh niên quận 14 về đề tài Sự tiến triển trong xã hội của các dân tộc châu Á và những yêu sách của Việt Nam

- Choisy (đại lộ) số 167, trụ sở Đoàn thanh niên xã hội cách mạng, nơi  Nguyễn Ái Quốc dự những cuộc họp do Ủy ban quốc tế III. quận 13 tổ chức

- Claude Decain (phố) số 2, phòng họp Case, nơi Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp của ủy ban liên hiệp thanh niên các quận 11, 12, 13, 14 phản đối việc tuyển quân khóa 20.

- Clichy (đại lộ), số 127, rạp hát Printania, một trong những địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ Faubourg.

- Compoint (ngõ), số 7, hiệu ảnh Liné, nơi Nguyễn Ái Quốc làm thuê nghề sửa và in phóng ảnh.

- Compoint (ngõ), số 9, nơi ở của Nguyễn Ái Quốc từ 14-7-1921 đến 4-3-1923.

- Cour des Noues (phố), số 3, nơi Nguyễn Ái Quốc làm thuê nghề vẽ đồ cổ Trung Hoa.

- Danton (phố), số 8, một trong những địa điểm họp Hội liên hiệp thuộc địa

- De la Jonquière (đường), sỡ 99, nơi họp của Đảng xã hội có Nguyễn Ái Quốc tham dự

- La Fayette (phố), số 120, trụ sở Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp mà Nguyễn Ái Quốc là một thành viên.

- La Fayette (phố), số 241 trụ sở Hội cộng hòa của các cựu chiến binh, nơi thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa

- Fils du Calvaire (đại lộ). Rạp xiếc Hiver (mùa Đông) nơi Nguyễn Ái Quốc thường đến dự những cuộc mít tinh do Đảng cộng sản tổ chức

- Legendrẻ (phố), số 172, trụ sở công đoàn quận 17, nơi Nguyễn Ái Quốc thường tới dự sinh hoạt.

- Ville des Gobelins (phố) nơi ở của luật sư Phan Văn Trường, được coi như trụ sở của Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pháp. Nguyễn Ái Quốc ở nhờ tại đây một thời ban

- Gracieuse (phố), số TT, nơi Nguyễn Ái Quốc dự những  cuộc họp chi bộ quận 5.

- La Grange aux Belles (phố) số 33, trụ sở Liên hiện các nghiệp đoàn, nơi Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội II Đảng cộng sản Pháp.

- Gay Lussac  (phố) số 5, nơi Ban chấp hành Hội liên hiệp thuộc địa thông qua lần cuối chương trình, điều lệ Hội liên hiệp thuộc địa.

- Grange Batelière (phố), số 17, trụ sở báo Jọuraal du peuple.

- Hugens (phố), Trường thể dục Hugens. nơi Nguyễn i Quốc dự cuộc họp tổ chức đoàn kết các nghiệp đoàn quận Seine.

- Iénat (quảng trường), có Bảo tàng Guinet, nơi Nguyễn i Quốc dự cuộc họp của Hội những người bạn phương  Đông của Pháp.

- Isay les Moulinneaux (Bờ sông) nơi Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp của chi bộ cộng sản quận Seine bàn về Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng cộng sản Pháp.

- Jacques Caliot (phố) số 16, trụ sở đầu tiên của báo la Paria.

- Louvre (Bảo tàng), nơi Nguyễn Ái Quốc thường đến tham quan và gặp gỡ những người Việt Nam yêu nước.

- Sainte Cenêcvicva (Thư viện) nơi Nguyễn i Quốc thường đến đọc sách.

- Marché des Patriarches (phố), số 3, trụ sở Hội liên hiệp thuộc địa và bo le Paria, nơi ở của Nguyễn Ái Quốc từ 5-3-1923 đến 3-6-1923.

- Monsieur le Prince (phố), số 8, nơi Nguễn Ái Quốc gặp gỡ và liên lạc với nhóm các đồng chí người châu Phi.

- Monsieur le Prince (phố), số 56, nơi ở của Nguyễn Ái Quốc tháng 6-1919.

- Monmartre (phố), số 142, trụ sở báo I’humanit.

- Monlartre (phố), số 125, rạp hát Presse, một trong những địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ Faubourg.

- Moscou (phố), số 38, trụ sở chính của Câu lạc bộ Faubourg.

- Orsay (Cung điện), tại phòng khánh tiết, Nguyễn Ái Quốc đã dự một buổi lễ phát phần thưởng của trường Piclié.

- Oudinot (phố), số 27, trụ sở Bộ thuộc địa Pháp, nơi Nguyễn Ái Quốc được Thượng thư Albert  Sarraut mời đến gặp

- Pelleport (phố), số 144, trụ sở báo la Vie Ouvrière.

- Père  Lachaise (Nghĩa trang) nơi Nguyễn Ái Quốc dự mít tinh kỷ niệm Công xã Pari, phát truyền đơn ủng hộ Cách mạng tháng Mười.

Quai de Valmy (phố), 67, trụ sở nhóm La bataille quotidienna (Cuộc chiến đấu hàng ngày).

- Riohelieu (phố), số 58, Thư viện quốc gia Pháp, nơi Nguyễn Ái Quốc đến đọc sách.

- Saint Croix de la Bretonnerie (phố) số 57, một trong những nơi họp của Ban nghiên cứu thuộc địa.

- Saint George (phố), số 15, trụ sở báo La dépêche coloniale (Tin nhanh thuộc địa).

- Saint Dcnis (phố), nơi Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp các đảng viên Đảng xã hội và nhằm phát truyền đơn “Yêu sách của nhân dân Việt Nam”.

- Saint Michel (phố), nơi Nguyễn Ái Quốc thường đến các quán báo để đọc nhờ các loại báo từ Đông Dương gửi sang. 

- Saint Michel (phố), số 75, một trong những nơi họp của Ban nghiên cứu thuộc địa.

- Saint Ouen (phố), tại phòng khánh tiết của Tòa thị chính. Nguyễn Ái Quốc dự một cuộc họp do ủy ban hành động chống đế quốc và chiến tranh tổ chức.

- Saint Séverin (phố), tại hiệu sách Positivste, một trong những nơi họp của Hội liên hiệp thuộc địa và Ban biên tập báo Le Paria

- Sambre et Meuse (phố), tại phòng họp L’Êgalité, Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp của ủy ban toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản.

- Sorbonne (phố) số 16, trường cao đẳng xã hội, nơi Nguyễn Ái Quốc dự cuộc mít tinh ủng hộ nhân dân Ai-rơ- len.

- Stockholm (phố), số 10, một trong những nơi ở của Nguyễn Ái Quốc (theo báo cáo của mật thám là từ ngày 7 đến 11 tháng 6 năm 1919).

- Suffren (phố), số 94, trụ sở của Hội Tam điểm mà Nguyễn Ái Quốc có một thời gian ngắn là hội viên.

- Raynouard (phố), số 47, Bảo tàng – Balzac, nơi Nguyễn Ái Quốc dự một số cuộc mít tinh do Đảng cộng sản tổ chức.

- Trévise (phố), số  17, trụ sở Hội thanh niên công giáo Paris

- I’Université (phố), số 10, trụ sở Văn phòng Hội nhân quyền và Dân quyền.

- Vallois (phố),  số 9, nơi diễn ra cuộc họp hàng tháng đầu tiên của Hội liên hiệp thuộc địa, có Nguyễn Ái Quốc tham dự. 

- Wagram (đại lộ), tại Phòng Wagram, Nguyễn Ái Quốc dự cuộc mít tinh kỷ niệm lần thứ 3 Cách mạng tháng Mười.

Nguồn Lịch sử Đảng. – 1990. – Số 5. – Tr. 40-43


Số lượt người xem: 1680 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày