Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Phần III: Bác Hồ với phong trào GPDT Thứ Năm, 08/06/2023, 08:14
Tìm hiểu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947  (07/06)
Khi thực dân Pháp mở cuộc tấn công vào căn cứ địa Việt Bắc (10-1947), dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chủ Minh bộ đội, dân quân, du kích và toàn thể đồng bào ta ra sức tiêu diệt địch. Sau hai tháng chiến đấu ngoan cường dũng cảm, quân dân Việt Bắc loại khỏi vòng chiến đấu hơn 7.000 tên địch. Thực dân Pháp phải rút chạy khỏi Việt Bắc.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày