Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Đăng ký thẻ bạn đọc
Sản phẩm thông tin
Hướng dẫn
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
2thang9 Thứ Ba, 19/02/2019, 14:41
THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ MỚI, CON NGƯỜI MỚI THỜI KỲ CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC  (05/08)
1.Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, Chủ Tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bản di chúc - một văn kiện lịch sử vô giá, chắt lọc và kết tinh những giá trị văn hoá to lớn của dân tộc và nhân loại Trong Di chúc, phần nói riêng về văn hoá, cụ thể hơn, những điều Bác căn dặn chúng ta về xây dựng nền văn hoá Việt Nam thời kỳ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày