Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Ngược dòng lịch sử Thứ Ba, 30/07/2019, 14:25

PHÁT HUY CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CÔNG ĐOÀN NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Năm 2019 chúng ta long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam và 50 năm cả nước thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong 90 năm hoạt động chiến đấu, chúng ta không thể phủ nhận vai trò công đoàn đã đóng góp cho quá trình phát triển đất nước. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam, công tác tuyên giáo Công đoàn luôn bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; Công tác tuyên giáo Công đoàn là bộ phận quan trọng trong hệ thống công tác tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ vai trò to lớn trong việc thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ngay từ khi thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ (28/7/1929) tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay, bên cạnh việc chăm lo củng cố tổ chức, Đông Dương Cộng sản Đảng đã thành lập Báo Lao động và Tạp chí Công hội Đỏ là cơ quan tuyên truyền và nghiên cứu, truyền bá lý luận của Đảng trong giai cấp công nhân. Qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, trong điều kiện phải hoạt động bí mật hay công khai; khi chưa giành được chính quyền cũng như có chính quyền cách mạng, thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân và xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn Việt Nam luôn được quan tâm coi trọng đặt lên hàng đầu. Trong tình hình mới, hoạt động tuyên giáo Công đoàn có những thuận lợi. Đó là công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trên 30 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng; kinh tế, xã hội phát triển; an ninh quốc phòng được giữ vững, ngoại giao được mở rộng; đời sống của nhân dân và CNVCLĐ từng bước được cải thiện nâng cao. Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đã trở thành thành viên không thừơng trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

 

 

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo Công đoàn có một s khó khăn, thách thức. Sự biến động, phát triển nhanh của doanh nghiệp và đội ngũ CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế khiến các tổ chức Công đoàn khó tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động. Trình độ văn hoá, chuyên môn, tay nghề, kiến thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công nhân, người lao động còn thấp. Phần lớn công nhân lao động xuất thân từ nông thôn, chưa được đào tạo bài bản; kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp còn hạn chế. Điều kiện sống, sinh hoạt của CNVCLĐ còn gặp nhiều khó khăn, nht là về việc làm, thu nhập, nhà ở và điều kiện đ hưởng các chính sách xã hội. Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ rệt, tình trạng thất nghiệp, mất việc làm gia tăng; nạn tham nhũng, tiêu cực trong xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Hơn nữa, kẻ thù luôn li dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, diễn biến hoà bình, tìm mọi cách chống phá cách mạng nước ta. Bản thân tổ chức Công đoàn cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém cần được nhanh chóng khắc phục. Tất cả những thách thức khó khăn y đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn phải vừa có trình độ va có bản lĩnh chính trị vững vàng.

 

 

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24-26/9/2018 tại Hà Nội. Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã tập trung 12 vấn đề trng tâm: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động theo hướng thiết thực hiệu quả; Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; Công đoàn tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật; Nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Giải pháp cải cách hành chính trong tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới; Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; Giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; Công đoàn Việt Nam và việc làm của người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đ đạt được những mục tiêu trên, công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ của các cấp Công đoàn trong tình hình mi, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ vầ giải pháp chủ yếu sau:

1.     Công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ là ca c hệ thống Công đoàn, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên ca tổ chc Công đoàn. Để hoàn thành tốt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, công tác tuyên giáo Công đoàn phải thực sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức Công đoàn phải tích cực vận động CNVCLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, chủ động tham gia với Nhà nước xây dựng chính sách đào tạo nghề cho người lao động, phấn đấu trong nhiệm kỳ có 70% số công nhân được đào tạo về chuyên môn, nghề nghiệp.

2.     Thông qua các hình thức tuyên truyền phù hợp, công tác tuyên truyền phải làm cho đội ngũ công nhân, viên chức lao động hiểu rõ và nhận thức sâu sắc hơn về những thuận lợi, khó khăn của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Công tác tuyên truyền phải đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, thù địch đòi đa nguyên công đoàn, góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng. Đa dạng và linh hoạt hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với điều kiện sống và làm việc của từng đối tượng CNLĐ. Coi trọng công tác tuyên truyền miệng; in ấn cấp phát các loại tài liệu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, để CNLĐ tự nghiên cứu học tập và thực hiện; tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu hoặc lồng ghép vào các hình thức vui chơi hái hoa dân chủ, sân khấu hoá; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh, bảng tin nội bộ; xây dựng tủ sách, giỏ sách pháp luật tại cơ sở và nơi cư trú của công nhân trong các khu công nghịêp, khu chế xuất. Đổi mới và nâng cao hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, giúp CNLĐ hiểu biết về kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tuyên truyền cho CNLĐ hiểu rõ yêu cầu cấp thiết phải nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, đảm bảo việc làm và thu nhập của chính mình. Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; xây dựng văn hoá nghề, văn hoá công nghiệp, văn minh công sở.

3.     Nghiên cứu, tổng kết kịp thời những vấn đề mới trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Cán bộ tuyên giáo Công đoàn phải đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn bó mật thiết với đời sống của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Từ đó cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để tham gia với Đảng, Nhà nước xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh trong thời kỳ mới. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn cho phù hợp với trình độ, điều kiện sống và làm việc của từng loại hình CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

4.     Củng có, kiện toàn và phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác Tuyên gíao Công đoàn. Trước hết là kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo Công đoàn các cấp; đây là những người trực tiếp truyền đạt các quan điểm, chủ trương, đương lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công nhân; phản ánh tâm tư nguyện vọng của công nhân, đồng thời chăm lo tổ chức các hoạt động văn hoá, tinh thần phục vụ công nhân. Do đó, cán bộ làm công tác Tuyên giáo Công đoàn phải sâu sát, gần gũi CNVCLĐ, nắm được đặc điểm tâm lý, nhu cầu và những băn khoăn lo lắng, bức xúc của công nhân lao động, để kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền quan tâm giải quyết.

5.     Phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng trong hệ thống Công đoàn. Đây là binh chủng chủ lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ. Báo chí Công đoàn phải thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện nghiêm Luật Báo chí, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, tính hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của CNVCLĐ và bạn đọc. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, báo chí Công đoàn cần tích cực phản ánh, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào CNVCLĐ, nhất là đi sâu phản ánh tình hình đời sống, việc làm, tâm tư tình cảm của công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước; đồng thời đấu tranh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Nhằm xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước thì không thể xem nhẹ vai trò của công tác tuyên giáo công đoàn một công việc không thể thiếu trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước./.

 

H.Hanh

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 476 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày