Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Ngược dòng lịch sử Thứ Tư, 31/07/2019, 08:35

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – MỘT TÀI SẢN VÔ GIÁ

( kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác)

Khi tôi sinh ra đời, Bác đã không còn nữa. Còn nhỏ tôi được nghe những bài hát, bài thơ ca ngợi Người. Lớn lên đi học, thông qua thầy cô giáo và nhà trường, tôi thấm nhuần được việc học tập và làm theo, tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Bác là quan trọng vô cùng. Đến ngày hôm nay khi tôi đã trưởng thành, chỉ cần nghe đến hai tiếng Bác Hồ là bao sự kính trọng, bao tình cảm trong tôi dành cho Người lại trào dâng. Chắc hẳn, trong mỗi chúng ta đều biết Bác là ai? Người đã dành cho dân tộc Việt Nam biết bao tình cảm, thiết tha sâu nặng. Người đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hình ảnh của Bác là tấm gương sáng ngời trong lòng mỗi người con Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Đặc biệt, Người đã để lại cho đất nước và con người Việt Nam, cho Đảng Cộng sản Việt Nam những bài học quý báu và trở thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; một di sản cao quý đó là: Bản Di chúc thiêng liêng. Bởi lẽ, di chúc nói đến vận mệnh của Đảng, của đất nước không chỉ khi đó mà cả trong tương lai.

Bản di chúc của Bác vừa tròn bốn trang giấy, nhưng chứa đựng trong đó những tâm tư được hình thành trên sự tổng kết những quan điểm tư tưởng của Người, đồng thời cũng thể hiện rõ trăn trở, những suy tư, những điều Bác mong mỏi, hy vọng, những lời căn dặn đầy tâm huyết.

Bác dặn rằng: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi. Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.”

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết thống nhất trong Đảng phải trên nguyên tắc tôn trọng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Người xem đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhân tố đảm bảo cho Đảng vững mạnh, là cơ sở để xây dựng cho khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi vì mục tiêu lý tưởng cách mạng.

Bác nhắn nhủ: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cần phải giáo dục cho thanh niên nhận thức đúng và hiểu sâu sắc rằng vì lý tưởng đấu tranh cho độc lập dân tộc, tự do của nhân dân, bao lớp thanh niên đã lên đường chiến đấu, bao chiến sỹ cộng sản, những người con yêu quý của dân tộc đã anh dũng hy sinh.

Trong bản di chúc Người nhấn mạnh: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đi sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

 

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta ở vào giai đoạn ác liệt, song đang trên đà thắng lợi, đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hai miền Nam - Bắc với niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng. Bác viết: “Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay !

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thng nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

Người cũng hy vọng về tình đoàn kết quốc tế. Bác viết: “Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quổc tế vô sản, có lý, có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

Đồng thời, Bác nhắc nhở: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Chúng ta đã biết tới câu chuyện Bác Hồ viết giấy một mặt, dùng chiếc phong bì tới hai, ba lần chưa? Lúc sinh thời, trong cuộc sống hàng ngày, từ việc ăn, ở, sinh hoạt, ở mọi lúc, mọi nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về thực hành tiết kiệm. Rồi thật xúc động khi chúng ta biết về điều căn dặn cuối cùng trong di chúc của Bác sau bao tâm sự: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Đó là những điều Người nhấn mạnh việc thực hành chống tiết kiệm và lãng phí.

Di chúc thể hiện sự tự nhận thức sâu sắc về bản thân của Chủ tịch Hổ Chí Minh. Người đón nhận quy luật cuộc sống bằng phong thái ung dung, tự tại, chuẩn bị việc ra đi của mình bằng những lời tâm huyết dặn lại. Tâm nguyện của Người: “Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Ý chí, niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng, trách nhiệm với nhân dân của Người thể hiện sâu sắc ở dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiên chống Mỹ và ngày thống nhất đất nước, ở những chỉ dẫn về công việc của sự nghiệp cách mạng còn dang dở.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện, nó vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ, cho ngày nay và trong tương lai, đặc biệt là quan hệ với các Đảng Cộng sản anh em, các nước xã hội chủ nghĩa.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày công bố bản di chúc, đất nước ta đã có biết bao thay đổi lớn lao, bao biến cố lịch sử trọng đại. Nhưng trên con đường đi tới tương lai vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, bản di chúc của Bác vẫn sáng ngời giá trị về giáo dục, về văn hóa, về tư tưởng, về phương hướng trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh hơn nữa, phát triển hơn nữa.

 

Yên Yên

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 301 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày