Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Báo chí Thứ Năm, 08/06/2023, 08:56
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  (28/01)
I- Thực trạng công tác tổ chức, cán bộ của Đảng
1- Thành tựu và hạn chế trong đối mới nhận thức công tác tổ chức, cán bộ
Đại hội VI của Đảng xem những yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những sai lầm, khuyết điểm trong xây dựng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước đổi mới. Do vậy, đi vào đổi mới, Đảng ta dành cho việc đổi mới công tác tổ chức, cán bộ một sự chú ý đặc biệt.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày