Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Mùa xuân của Đảng Thứ Năm, 27/01/2011, 15:10

Hỏi đáp về những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam / TS. Dương Văn Lượng (ch.b.), TS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Đậu Xuân Luận b.s. - H. : Quân đội Nhân dân, 2010. - 233 tr. ; 21 cm.

Tác phẩm do tiến sĩ Dương Văn Lượng chủ biên nhằm mục đích giúp bạn đọc tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi thành lập đến nay gắn liền với các thời kỳ, các mốc son lịch sử.

Dưới hình thức hỏi – đáp, tác giả chọn lọc một số sự kiện chính, những mốc lịch sử quan trọng trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa để giới thiệu bạn đọc.

2010/PĐ/VV 72686  

Số lượt người xem: 2400 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày