Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Mùa xuân của Đảng Thứ Năm, 27/01/2011, 15:15

Phòng chống “Diễn biến hòa bình”trên lĩnh vực chính trị và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay / Nguyễn Bá Dương. –H. : Quân đội nhân dân, 2010. -242 tr.; 21 cm.

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược toàn cầu phản cách mạng đã và đang được chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch sử dụng triệt để nhằm xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới và dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ, thiết lập trật tự thế giới mới do chủ nghĩa đế quốc thống trị, cụ thể là nhằm gây mâu thuẫn, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước các nước xã hội chủ nghĩa, thực hiện "phi chính trị hóa" các lực lượng vũ trang, tạo ra khủng hoảng chính trị, chiến thắng chủ nghĩa xã hội không cần chiến tranh.

      Đối với nước ta, kể từ sau khi thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, các thế lực thù địch đã xác định Việt Nam là một trọng điểm chống phá. Bằng "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ chúng muốn gây "tự diễn biến" trong nhân dân, hòng tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng và sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nhân dịp này, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh "diễn biến hòa bình", thực hiện cuộc tấn công tổng lực, chống phá ta về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại...; trong đó, mục tiêu quan trọng hàng đầu mà chúng xác định là đánh sập nền tảng tư tưởng và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Để tìm hiểu rõ hơn bản chất và cách thức phòng, chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến" hiện nay, quý bạn đọc hãy tham khảo cuốn sách Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
Nội dung tài liệu: luận giải các khía cạnh khác nhau về phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị nhằm giúp bạn đọc có một bức tranh toàn cảnh về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận và sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh phức tạp hiện nay.
Hy vọng cuốn sách sẽ là tư liệu chuyên khảo bổ ích, thiết thực phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, học tập của cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc.

Số lượt người xem: 5131 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày