Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Mùa xuân của Đảng Thứ Năm, 27/01/2011, 15:15

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức cán bộ thời kỳ mới / Lê Quang Phi chủ biên, Hồ Mậu Dũng, Lê Ngọc Khuyến, Nguyễn Tấn Tuân. –H. : Quân đội nhân dân, 2010. -222 tr. ; 21 cm.

Nội dung cuốn sách góp phần làm rõ hơn cơ sở khoa học của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; phân tích rõ bản chất và những phẩm chất đạo đức cao quý của Người;

quá trình giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng gắn liền với thực hiện các nguyên tắc giáo dục đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chứng minh sự gắn bó chặt chẽ giữa lời nói và việc làm về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó xác định các chủ trương của Đảng và việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn xã hội giai đoạn hiện nay.


Số lượt người xem: 4191 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày