Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Mùa xuân của Đảng Thứ Năm, 27/01/2011, 15:15

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Chung. –H. : Quân đội nhân dân, 2010. -154 tr. ; 21 cm.

Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hệ thống những luận điểm khoa học toàn diện, nhất quán có vai trò hết sức to lớn, chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu, vận dụng đúng đắn, sáng tạo những tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh vào thực tiễn giáo dục của đất nước luôn là vấn đề có ý nghĩa cơ bản, cấp thiết trong mọi điều kiện, hoàn cảnh của thực tiễn giáo dục cách mạng Việt Nam.

Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Điều này đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều vấn đề lớn, trong đó việc đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực để thúc đẩy đất nước phát triển, nhanh, mạnh, ổn định, bền vững. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tễin tổ chức, xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay càng là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Để góp phần nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng tư tưởng giáo dục của Người, bạn đọc hãy đến với tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới”. Nội dung cuốn sách bao gồm 4 chương:
Chương 1: Nguồn gốc, điều kiện hình thành tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương 2: Hệ thống tư tưởng giáo dục cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương 3: Vận dụng tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện nay
Chương 4: Nâng cao hiệu quả dạy học ở nhà trường quân sự theo tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Số lượt người xem: 4213 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày