Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
Gallery
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Mùa xuân của Đảng Thứ Sáu, 24/03/2023, 10:51
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng / PGS, TS. Lê Văn Yên. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 291 tr. ; 21 cm  (27/01)
Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta 80 năm qua gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời hy sinh phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì những mục tiêu cao cả của loài người tiến bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng phong phú, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày