Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Nguyễn Đức Cảnh Tiểu sử
Nguyễn Đức Cảnh Tiểu sử

 

Nguyễn Đức Cảnh : Tiểu sử / Lê Văn Tích (chủ biên); Đàm Đức Vượng;Dương Văn Sao;… - H. : Chính Trị Quốc gia, 2015. – 287 tr. ; 21 cm.

Đtts ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Sinh ra trên mảnh đất Thái Bình giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, Nguyễn Đức Cảnh là một trong những đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ ( tiền thân của tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam). Cuộc đời họat động cách mạng của đồng chí kéo dài khoảng 10 năm, bởi đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ (24 tuổi), song cống hiến của đồng chí đối với giai cấp công nhân, với đảng cộng sản và dân tộc vô cùng to lớn. Nguyễn Đức cảnh là một trong những người học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, là hiện thân của tinh thần yêu nước chân chính, là tấm gương sáng về đạo đức cao quý của người cộng sản, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nhằm tái dựng lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – một tấm gương cộng sản kiên cường, bất khuất. Thư viện tỉnh Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Nguyễn Đức Cảnh tiểu sử.

Với nội dung sách gồm 6 chương, phác họa chân thực chân dung Nguyễn Đức Cảnh từ quê hương và gia đình, tuổi thơ và những hoạt động yêu nước đầu tiên đến quá trình đồng chí hoạt động trong phong trào công nhân, tham gia sáng lập chi bộ cộng sản đầu tiên, Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ và tham dự hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Trong lao tù của đế quốc nhưng đồng chí vẫn sáng ngời tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất, không chịu khuất phục và đã anh dũng hy sinh.

 

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.