Bỏ qua nội dung chính

BacHo

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Blogs khác
Không có khoản mục nào trong danh sách này.
Liên kết
Không có khoản mục nào trong danh sách này.

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin > BacHo > Bài đăng > ''Chú là nông dân Hàng Đào!"
''Chú là nông dân Hàng Đào!"
Mùa đông năm 1952, ở Việt Bắc có tổ chức Hội nghị nông vận học tập chính sách phát động quần chúng nông dân thực hiện giảm tô. Hội nghị họp ở chân núi Dùm, Tuyên Quang.

Một hôm, mọi người đang họp tổ thì có tiếng reo lên: “A! Bác Hồ đến! Bác Hồ muôn năm!”. Trong số đó, có một trí thức cũ người Hà Nội. Anh chào Bác, Bác hỏi ngay:
- Chú cũng dự hội nghị nông dân à?
Anh hóm hỉnh thưa:
- Thưa Bác, cháu cũng là nông dân ạ!
- Ừ! Chú là nông dân Hàng Đào!
Tất cả cười vang thoải mái và cảm thấy Bác rất gần gũi.
(Theo báo Sức khỏe và đời sống, số 60, ngày 15/5/2002)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.